ลูกจ้างห้ามลืม 4 เอกสารสำคัญประกอบร้องทุกข์ เงินเยียวยาโควิดจาก "ประกันสังคม"

ลูกจ้างห้ามลืม 4 เอกสารสำคัญประกอบร้องทุกข์ เงินเยียวยาโควิดจาก "ประกันสังคม"

0
20 พ.ค. 63

ห้ามลืมเด็ดขาด เดี๋ยวไปแล้วเสียเที่ยว! 4 เอกสารสำคัญ ประกอบร้องทุกข์ เงินเยียวยาโควิดจาก "ประกันสังคม"


20 พ.ค.63 เพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ย้ำลูกจ้างที่จะเข้าร้องทุกข์กรณี เงินเยียวยาโควิดจาก "ประกันสังคม"
ขอให้เตรียมเอกสาร ดังนี้


1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานของนายจ้าง, หนังสือปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
4. ข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายจ้าง


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "ประกันสังคม" 
- ข่าวดีของคนว่างงาน ประกันสังคมเปิดให้อุทธรณ์ รับเงินชดเชย
- ยืนยันเงินไม่หาย! ประกันสังคมเร่งเยียวยา ม.33 วอนนายจ้างช่วยรับรองสิทธิที่ค้างอยู่
- เช็กเลย! มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40
คืนเงินสมทบ"ประกันสังคม" ลูกจ้าง ม.33 เดือนละ 600 บาท ครอบคลุมเฉพาะ มี.ค. - พ.ค. เท่านั้น
- เช็กด่วน! www.sso.go.th โอนเงินเยียวยาลูกจ้าง ประกันสังคมมาตรา 33

สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด รวมถึงสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี ในวันและเวลาทำการ 08.00 - 18.00 น. หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วน สำนักงานประกันสังคม โทรฯ 1506

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่