เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่ายรวดเดียว 3,000 บาท ภายในเดือนนี้!

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จ่ายรวดเดียว 3,000 บาท ภายในเดือนนี้!

0
1 ก.ค. 63

ครม.เห็นชอบจ่ายเยียวยากลุ่มเปราะบาง แบบรวดเดียว 3,000 บาท ภายในเดือน ก.ค. นี้


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เยียวยากลุ่มเปราะบาง
- วืด 5 พันเราไม่ทิ้งกัน-ไม่มีบัตรคนจน-และไม่ใช่กลุ่มเปราะบาง เข้าข่ายรับเงินเยียวยาแบบใด?
-
เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนละ 600 บาท
รออีก 1 เดือน จ่ายเงินเยียวยา 5,000 กลุ่มตกหล่น "เราไม่ทิ้งกัน"

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจงรายละเอียด กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
- กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี
- กลุ่มผู้สูงอายุ
- กลุ่มผู้พิการ
โดยต้องเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทมาก่อน

จากเดิมอนุมัติเยียวยา 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.63 แต่เนื่องจากมีระเบียบของกรมบัญชีกลาง ทำให้การโอนเงินดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเห็นชอบให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในคราวเดียว คือเดือน ก.ค.63
รวม 3,000 บาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่