เลือกตั้ง66 กกต.รายงานผลอย่างเป็นทางการ “ก้าวไกล” ได้ ส.ส. 151 ที่นั่ง

25 พ.ค. 66
เลือกตั้ง66

กกต. รายงานผลการเลือกตั้ง 2566 อย่างเป็นทางการ "พรรคก้าวไกล" เป็นอันดับ 1 ได้ส.ส. 151 ที่นั่ง จ่อส่งพิจารณาผลต่อ

วันที่ 25 พ.ค.66 เว็บไซต์  official.ectreport.com สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ได้รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวม 400 คน

 • พรรคเพื่อไทย จำนวน  112 คน
 • พรรคก้าวไกล จำนวน 112 คน
 • พรรคภูมิใจไทย จำนวน 68 คน
 • พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 39 คน
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 23 คน
 • พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 22 คน
 • พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 9 คน
 • พรรคประชาชาติ จำนวน 7 คน
 • พรรคไทยสร้างไทย จำนวน 5 คน
 • พรรคเพื่อไทรวมพลัง จำนวน 2 คน
 • พรรคชาติพัฒนากล้า จำนวน 1 คน

 

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ รวม 100 คน

 • พรรคก้าวไกล คะแนนรวม 14,438,851 จำนวน 39 คน
 • พรรคเพื่อไทย คะแนนรวม 10,962,522 จำนวน 29 คน
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ คะแนนรวม 4,766,408 จำนวน 13 คน
 • พรรคภูมิใจไทย คะแนนรวม 1,138,202 จำนวน 3 คน
 • พรรคประชาธิปัตย์ คะแนนรวม 925,349 จำนวน 3 คน
 • พรรคประชาชาติ คะแนนรวม 602,645 จำนวน 2  คน
 • พรรคพลังประชารัฐ คะแนนรวม 537,625 จำนวน 1 คน
 • พรรคเสรีรวมไทย คะแนนรวม 351,376 จำนวน 1 คน
 • พรรคไทยสร้างไทย คะแนนรวม 340,178 จำนวน 1 คน
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่ คะแนนรวม 273,428 จำนวน 1 คน
 • พรรคใหม่ คะแนนรวม 249,731  จำนวน 1  คน
 • พรรคชาติพัฒนากล้า คะแนนรวม  212,676 จำนวน 1 คน
 • พรรคท้องที่ไทย คะแนนรวม 201,411 จำนวน 1 คน
 • พรรคชาติไทยพัฒนา คะแนนรวม 192,497 จำนวน 1 คน
 • พรรคเป็นธรรม คะแนนรวม 184,817 จำนวน 1 คน
 • พรรคพลังสังคมใหม่ คะแนนรวม 177,379 จำนวน 1 คน
 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชน คะแนนรวม 175,182 จำนวน 1 คน

ผลการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้  เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อไป

สำหรับการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

สามารถดูรายละเอียดรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.2566 อย่างเป็นทางการ ได้ที่เว็บไซต์ คลิก

advertisement

เลือกตั้ง66

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่