อาหารนำทาง : อาหารสร้างมิตร

24 ก.พ. 66

รถพุ่มพวง แหล่งอาหารเคลื่อนที่ที่อัดแน่นไปด้วยอาหารนานาชนิด ทั้งผัก เนื้อสัตว์ รวมไปถึงเครื่องปรุงรสต่างๆ ที่คนในยุคปัจจุบันเลือกใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการปรุงอาหารในแต่ละมื้อ เพราะด้วยความสะดวก และการบริการที่เข้าถึงในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมือง สังคมชนบท และชุมชนที่อยู่ห่างไกล

อาหารนำทาง

อาหารนำทางวันนี้จะพาไปรู้จักกับพี่หนุ่ม สังวรณ์ คงอยู่ และพี่นา ภาวนา คงอยู่ สองสามีภรรยา ที่ยึดอาชีพพ่อค้าแม่ค้ารถพุ่มพวงมาเกือบ 20 ปี โดยพี่หนุ่มจะเป็นคนขับ ประกาศ และดูกลุ่มลูกค้าตามจุดต่างๆ ส่วนพี่นาก็จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายขายนั่งท้ายกระบะที่ห้อมล้อมไปด้วยอาหารที่แขวนระโยงระยาง

อาหารนำทาง1

โดยทั้งคู่ยึดหลักการให้บริการลูกค้าด้วยรอยยิ้ม อัธยาศัย และมิตรไมตรีที่ดี พร้อมกับความเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างพ่อค้าแม่ค้า และลูกค้า โดยเฉพาะกับกลุ่มคนรากหญ้า ชาวบ้าน คนงานก่อสร้าง คนรายได้น้อยก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในราคาที่เข้าถึง เซ็นได้ จ่ายสิ้นเดือน ทำให้รถกับข้าวจึงไม่ได้เพียงแค่นำพาวัตถุดิบในการปรุงอาหารไปสู่อีกหลายครอบครัว แต่ยังเป็นที่พึ่ง และเห็นอกเห็นใจกัน กันฉันมิตร

อาหารนำทาง2

เรื่องราวของอาหารในรถพุ่มพวงและมิตรภาพระหว่างพ่อค้าแม่ค้า กับลูกค้าตามตรอกซอกซอย ได้ใน อาหารนำทาง วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เที่ยงตรง ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

advertisement

ข่าวยอดนิยม