อาหารนำทาง : อาหารสู้โรค

10 ก.พ. 66

เพราะความเจ็บป่วยไม่เลือกสถานภาพ จากพื้นที่สงฆ์จึงถูกปรับเป็นพื้นที่สวน จากสุขภาพส่วนตัวสู่คุณภาพชีวิตของส่วนรวม จนเกิดเป็น อาหารสู้โรค

อาหารนำทาง1

จากอาการอาพาธด้วยโรคตับและไขมันสูงเมื่อ 8 ปีที่แล้วของ “พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ” ส่วนหนึ่งในการเจ็บป่วยก็เกิดจากอาหารที่ฉันในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระอาจารย์ได้เริ่มต้นเปลี่ยนพื้นที่ 5 ไร่ภายในที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์ บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่เดิมทำไร่ข้าวโพดมายาวนาน ให้เป็นพื้นที่แหล่งอาหารที่ปลอดภัยสำหรับพระเณรในวัดและชาวบ้าน และยังทำเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนภายนอกและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน รวมทั้งได้แบ่งปันผักปลอดภัยไปยังชุมชนใกล้เคียง ในราคาที่ย่อมเยา ในช่วงโรคโควิดระบาดหนักที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างอาหารแจกจ่ายไปยังหมู่บ้านต่างๆ ร่วม 300 ครัวเรือน

อาหารนำทาง2

นอกจากนี้ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์ ยังมีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนก็จะมีโรคประจำตัว เป็นทั้งไขมัน เบาหวาน ความดัน โรคต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจากอาหารที่กินในแต่ละวันเป็นหลัก ดังนั้นทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม ก็จะใช้อาหารในวัดนี้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เมนูต่างๆ ก็จะมีพระอาจารย์เป็นคนคิดทั้งหมด และควบคุมการปรุง พร้อมมีข้อห้ามเด็ดขาดเรื่องเครื่องปรุงที่ห้ามใช้ เช่น ผงชูรส น้ำปลา และอาหารทุกอย่างต้องไม่หวาน ไม่เค็ม ไม่มัน

อาหารนำทาง3

พระสาธิต ธีรปญฺโญ ได้ปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดและวิถีปฏิบัติ นอกจากส่งผลต่อท่านในเรื่องสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว ชาวบ้านเองโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็มีสุขภาพที่ดี ลดโรคจากการกิน และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนตัวเองเพื่อลดรายจ่ายได้อีกด้วย

อาหารนำทาง4

ติดตามเรื่องราวการสร้างพื้นที่อาหารที่ปลอดภัยของ “พระสาธิต ธีรปญฺโญ ” ได้ในรายการอาหารนำทาง ตอน อาหารสู้โรค วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ เวลาเที่ยงตรง ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

 

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวบันเทิง เป็นกระแส