close sticky

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ วันนี้ (18 ม.ค.65)

18 ม.ค. 65

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์ แล้ววันนี้ (18 ม.ค.65) ฉีดที่เซ็นทรัลเวิลด์ 19-31 ม.ค.65 เช็กเงื่อนไขเลย


วันนี้ (18 ม.ค.65) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ศูนย์ความร่วมมือฉีดวัคซีนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - เซ็นทรัลเวิลด์ ระบุ 


เนื่องจากมีข้อมูลว่าระดับภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรไขว้ จะมีระดับต่ำลงหลังได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 - 3 เดือน จึงมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป โดยสามารถลงทะเบียน และเลือกวันเวลาในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น ชนิด mRNA โดยจะเป็น Pfizer หรือ Moderna จำนวน 1 เข็ม (ขึ้นกับวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร) โดยจะได้รับฉีดวัคซีนระหว่าง วันที่ 19 - 31 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น. - 15:30 น. ณ ศูนย์ความร่วมมือฉีดวัคซีนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - เซ็นทรัลเวิลด์ โซนเอเรียม (Zone Atrium) ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิลด์


ข้อกำหนดและเงื่อนไข ประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สูตรตามนี้ คือ 1. ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ภายในเดือน ธันวาคม 2564

 2. ได้รับวัคซีนต่อไปนี้ภายในเดือน ตุลาคม 2564
  - ได้รับวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 2 เข็ม
  - ได้รับวัคซีน Sinovac + AstraZeneca / Pfizer / Moderna 
  - ได้รับวัคซีน Sinopharm + AstraZeneca / Pfizer / Moderna

 3. ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

 4. เปิดลงทะเบียนวันที่ 18 ม.ค.65 ตั้งแต่ 10.00 น. ที่ https://ctw-vaccine.kcmh.or.th/ หรือสแกน QR Code 


หลังจากลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้บันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน 

คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ศูนย์ความร่วมมือฉีดวัคซีนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - เซ็นทรัลเวิลด์ • กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ ในวันที่มารับบริการ เตรียมบัตรประชาชน โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

 • ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน

 • หากท่านอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้ท่านงดการมารับฉีดวัคซีน 


271957478_4935245769851590_50


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดเข็ม 3 โมเดอร์นา-ไฟเซอร์ เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีด วัคซีนเข็ม 3 ผู้มีโรคประจำตัว 3 กลุ่มโรค
กรมวิทย์ฯ เผยผลการทดสอบภูมิคุ้มกันสูตรฉีด วัคซีน แต่ละชนิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่