close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีด วัคซีนเข็ม 3 ผู้มีโรคประจำตัว 3 กลุ่มโรค

16 ม.ค. 65

เช็กที่นี่ ช่องทางลงทะเบียนฉีด วัคซีนเข็ม 3 ของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฉพาะผู้มีโรคประจำตัว 3 กลุ่มโรค เท่านั้น


วันที่ 16 มกราคม 2565 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศว่า ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 สำหรับ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 3 กลุ่มโรค ที่ได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม เกินระยะเวลา 3 เดือน (ครบ 2 เข็ม ภายเดือนกันยายน 2564 ) ประกอบด้วย
1. โรคมะเร็ง ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ขนาดเต็มโดส ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
2. โรคหัวใจ ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) ขนาดครึ่งโดส ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
3. โรคเบาหวาน ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) ขนาดเต็มโดส ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

โดยให้รับบริการ ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 8.30 - 11.30 น. ณ อาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ห้อง co - working space รับจำนวนจำกัด จำนวน 90 คน ต่อกลุ่มโรค รวม 270 คน เท่านั้น

โดยแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ ภายในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 โดยระบบจะไม่สามารถลงทะเบียนได้เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน โดยต้องมีเอกสารยืนยันโรคประจำตัว ยา หรือ ใบรับรองแพทย์ มาแสดงวันที่ฉีดวัคซีน
ลงทะเบียนสมัคร คลิกลิงก์ ดังนี้

โรคมะเร็ง https://forms.gle/7NBAuCohJmLensxp9
โรคหัวใจ https://forms.gle/w7bJmLkzRZ2kpLoH6
โรคเบาหวาน https://forms.gle/jv79fYnBJZMZsenu9

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โทร. 064-5862482 ในวันและเวลาทำการ


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีด วัคซีนเข็ม 3 ผู้มีโรคประจำตัว 3 กลุ่มโรค


 


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่