close sticky

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า เช็กเงื่อนไขเลย

13 พ.ย. 64

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น แอสตร้าเซนเนก้า ฉีดวันที่ 15-16 พ.ย.64 เช็กเงื่อนไขเลย


วันที่ 12 พ.ย.64 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศ เปิดลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 (Booster)วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า AstraZenaca สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป


ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.


ฉีดวัคซีน : ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสามย่านมิตรทาวน์ และศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลเวิลด์


เงื่อนไขการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด AstraZenaca (Booster เข็มที่ 3 )  1. สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มาจากศูนย์ฉีดวัคซีนอื่นๆ และยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มที่ 3

  2. มีประวัติการรับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564

  3. ต้องไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคโควิด-19 (เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับเข็มกระตุ้น) 


สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สแกน QR Code หรือ https://vaccinebooster.kcmh.or.th/ 

ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและสถานที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนที่ท่านได้ทำการเลือกไว้เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด) โดยหลังจากได้ลงทะเบียน เลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้บันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน


คำแนะนำการรับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสามย่านมิตรทาวน์ - เซ็นทรัลเวิลด์  • กรุณามารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น เพื่อกระจายความหนาแน่นของประชาชนผู้มารับบริการ
    ในวันที่มารับบริการ

  • เตรียมบัตรประชาชน ปากกา โทรศัพท์มือถือเครื่องที่ลงทะเบียนหมอพร้อม (หากมี) และสวมเสื้อที่สามารถฉีดวัคซีนได้ง่าย

  • ก่อนมารับบริการฉีดวัคซีน สามารถรับประทานอาหารและยาสำหรับโรคประจำตัวได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาก่อนรับวัคซีน

  • หากอยู่ระหว่างการกักตัว รอผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-19 หรือมีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ เสมหะ หรือ น้ำมูก ในวันนัดฉีดวัคซีน ขอให้งดการมารับฉีดวัคซีน 


256025758_4695963617113141_32


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


แนวทางในการฉีด วัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 โดย ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สถานีกลางบางซื่อเปิด ฉีดวัคซีน เข็มกระตุ้น - เข็มเก็บตก ถึงสิ้นปี 2564
เยอรมนี แจ้งอายุต่ำกว่า 30 ปีเลี่ยง โมเดอร์นา ฉีดไฟเซอร์ ชี้เสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตํ่ากว่า


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่