close sticky

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้ ทองย้อย แสงสินชัย

0
17 ต.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษให้ ทองย้อย แสงสินชัย


วันที่ 17 ต.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษให้แก่ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย นายทหารพ้นราชการ สังกัดกองทัพเรือ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน องค์กร ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือและประเทศชาติโดยส่วนรวม ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564


ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564


สำหรับ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย ปัจจุบันเกษียณอายุราชการจากกองทัพเรือ ตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้อำนวยการกอง กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ แต่ยังคงทำงานด้านวรรณศิลป์ แต่งบทกาพย์กลอน และหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับด้านวรรณศิลป์ กับองค์กร สถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชน 


ในขณะเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แต่งบทกวีต่างๆ ในโอกาสสำคัญของกองทัพเป็นประจำ ที่สำคัญคือคำร้อยกรองกาพย์เห่เรือ ซึ่งใช้ในพระราชพิธีสำคัญๆ ในการเสด็จทางชลมารค และรับหน้าที่เป็นผู้แต่งบทกาพย์เห่เรือ


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพันตรีหญิง คุณหญิงจันจิรา สิริวชิรภักดิ์
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศลดเวลาเคอร์ฟิว พื้นที่ควบคุมสูงสุดเหลือ 23 จังหวัด มีผล 16 ต.ค. 64
- ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมกิจการสปา-นวด-เสริมความงาม อีก 1 ปี


พระราชทานยศพลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษให้ ทองย้อย แสงสินชัย
พระราชทานยศพลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษให้ ทองย้อย แสงสินชัย


 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม