จีนเปิดใช้ท่อส่ง ‘น้ำจืด’ ไปไต้หวัน แก้ปัญหาน้ำกิน-น้ำใช้ขาดแคลนหนัก

รัฐบาลจีนเปิดใช้งานท่อส่งน้ำใต้ทะเล ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่ง “น้ำจืด” จากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะไต้หวันเป็นครั้งแรก โดยรายงานข่าวระบุว่า โครงการเมกะโปรเจ็คต์นี้ถูกสร้างขึ้นที่มณฑลฝู่เจี้ยน ทางภาคตะวันออกของจีน เพื่อลำเลียงน้ำจืดจากทะเลสาบหลงหู่ ที่เป็นทะเลสาบใหญ่ลำดับที่ 2 ของมณฑลแห่งนี้ ผ่านท่อส่งน้ำใต้ทะเลความยาว 28 กิโลเมตร ไปยังไต้หวัน

ทางการจีนเผยว่า โครงการลำเลียงน้ำจืดผ่านท่อส่งน้ำใต้ทะเลนี้ สามารถลำเลียงน้ำจืดได้วันละกว่า 34,000 ลูกบาศก์เมตร และมีแผนจะเพิ่มเป็น 55,000 ลูกบาศก์เมตรในอนาคต  ทั้งนี้พื้นที่เขตกินเหมิน ของไต้หวันถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นอย่างมาก และก่อนหน้าจะมีโครงการเมกะโปรเจ็คต์นี้ พื้นที่แถบนี้ของไต้หวันสามารถจัดหาน้ำจืดให้กับประชาชนได้เพียง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี

keyboard_arrow_up