‘บิ๊กตู่’ เปรียบเด็กเหมือนผ้าขาวต้องสั่งสอนแต่สิ่งดีๆ จวกครูหนุนเด็กเคลื่อนไหวการเมือง

วันที่ 20 ก.พ.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า ว่าขอให้ทุกคนเข้าถึงแก่นและสาระสำคัญของพระพุทธศาสนา คือการนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งความปรองดอง สันติสุข ขณะที่รัฐบาลก็ทำเพื่อเยาวชนทุกคน จึงขอให้ทุกคนเป็นคนดีและคนเก่ง พร้อมกล่าวว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ ที่ครอบครัว ครู อาจารย์ จะต้องสั่งสอนแต่สิ่งดีๆ อยู่ในกรอบของศาสนาและศีลธรรม ไม่สอนเรื่องความขัดแย้ง

นายกรัฐมนตรี เผยต่อว่า เป็นห่วงเรื่องของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหว เพราะการเอาหลักการของต่างประเทศมาใช้ โดยที่คนในประเทศไม่พร้อม ก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียและบาดเจ็บล้มตาย แล้วเราจะเปลี่ยนแบบเขาหรือ เราสามาถเปลี่ยนได้ในทางที่สงบ ไม่เกิดความขัดแย้งสูญเสีย ขอฝากครูอาจารย์ที่ออกไปสนับสนุนด้วย อย่าสอนเด็กเหมือนทุกวันนี้ ขออย่าฝืนกฎหมายและให้สังคมช่วยกันดูแล

keyboard_arrow_up