ยูเนสโก้ขู่ถอน ‘อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา’ ออกจากมรดกโลก

กรณีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่อนถูกขึ้นทะเบียนถอดถอนออกจากมรดกโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการบุกรุกพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต้องเรียกผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ข้อสรุปว่าจะต้องดำเนินการ 5 อย่าง ได้แก่

1.ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในอุทยานประวัติศาสตร์ฯ

2.ปรับแผนแม่บทในการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ฯ

3.จัดส่งเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯไปศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาโบราณสถาน

4. บูรณะโบราณสถานด้วยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

และ 5.เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์มาให้ความรู้และตรวจสอบความชัดเจนในด้านประวัติศาสตร์ของโบราณสถานต่างๆ ให้คงอยู่สืบไป

นายวีระ บอกว่า ปัญหาต่างๆไม่น่าเป็นห่วง เพราะกระทรวงวัฒนธรรมได้ทำตามแผนของยูเนสโก และพร้อมตอบทุกคำถามเพื่อรักษามรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทั้งนี้ จะทำรายงานเข้าสู่ที่ประชุมของยูเนสโก้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

ส่วนปัญหาการจัดระเบียบร้านค้ารอบพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งหลายคนเกรงว่าจะกระทบกับผู้คนในพื้นที่ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร บอกว่า ทางพ่อค้า แม่ค้า ยังสามารถขายของในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ฯได้เหมือนเดิม แต่จะต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนกับโบราณสถานสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความสมดุล ทั้งการอนุรักษ์ วิถีชีวิตและการพัฒนา เพียงแต่ระยะแรกอาจเกิดปัญหาขัดข้องอยู่บ้าง.

 

keyboard_arrow_up