แดนปลาดิบเตรียมเก็บภาษี คนญี่ปุ่น-ต่างชาติที่เดินทางออกนอกประเทศ ดีเดย์ 7 ม.ค.นี้!

ญี่ปุ่นประกาศใช้มาตรการการเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศ หรือ departure tax  จำนวน 1,000 เยน บังคับใช้ครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 7 มกราคมนี้

กฎหมายภาษีการเดินทางออกนอกประเทศนี้เริ่มประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2018 โดยจะมีผลบังคับใช้ครั้งแรกในวันจันทร์ที่ 7 มกราคมนี้ จำนวน 1,000 เยน หรือคิดเป็นเงินไทยราว 300 บาท โดยจะเรียกเก็บกับคนทุกคนที่เดินทางออกจากญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเรียกเก็บกับการเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะด้วยเครื่องบิน ทางเรือ หรือช่องทางใดๆ ผู้โดยสารจะจ่ายเงินส่วนนี้ไปพร้อมๆ กับตอนที่ซื้อตั๋วโดยสาร เด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบ และผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่อง (transit) ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ถึง 24 ชั่วโมง ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจ่ายภาษีการเดินทางออกนอกประเทศ

สำหรับตั๋วเดินทางที่ซื้อก่อนวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 จะได้รับการยกเว้น ยังไม่ต้องจ่ายภาษีส่วนนี้

ที่มา: japantimes

keyboard_arrow_up