เริ่มแล้ว! กทม. ปรับจริงฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งจุดกวดขัน 115 จุด

เริ่มจับจริง ปรับจริง ตั้งแต่วันนี้ (12 ก.ค. 61) กรณีการฝ่าฝืนจอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า โดยกทม.ได้ตั้งจุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตามพ.ร.บ.รักษาวามสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางการจัดระเบียบทางเท้า เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

สำหรับจุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า จะดำเนินการบนทางเท้าทุกถนนที่มีการฝ่าฝืน หรือจุดที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเบื้องต้นกำหนดดำเนินการ จำนวน 115 จุด พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจตรา กวดขัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำผิด ในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า – เย็น หรือช่วงเวลาที่มักจะมีการฝ่าฝืนเป็นประจำ หากตรวจพบให้มีการบังคับการตามกฎหมายและตั้งโต๊ะ จับ–ปรับ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินทันที และจะมีการรายงานผลการทำงานของเจ้าหน้าที่เข้ามาที่ส่วนกลางทุกวันก่อนเวลา 16:00 น. 

ที่ผ่านมา กทม.ได้ออกกฎหมายในเรื่องการแบ่งรางวัลนำจับเพื่อสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาต้องใช้เวลา ดั้งนั้นการตั้งจุดกวดขัน จับ-ปรับ จะเป็นการช่วยป้องปรามผู้ที่จะฝ่าฝืนเกิดความเกรงกลัวและไม่ทำผิดซ้ำอีก อย่างไรก็ตามหากประชาชน หรือผู้ใช้ทางเท้า พบเห็นการกระทำผิดดังกล่าว ก็ยังสามารถส่งข้อมูลมาให้กทม.ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
1.ทางไลน์ @ebn6703w
2.อีเมล์ : citlaw_bma@hotmail.com
3.เฟซบุ๊ค : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
4.สายด่วนสำนักเทศกิจTel.02-465-6644
5.ไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
6. ฝ่ายเทศกิจ ทั้ง 50 สำนักงานเขต

 

keyboard_arrow_up