ไปรษณีย์ไทย อั้นไม่อยู่ ขึ้นราคาแสตมป์ในรอบ 17 ปี

0
19 พ.ย. 64
คูปองส่วนลดวันที่12เดือน12, คูปอง 12.12 lazada

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 ที่ผ่านมาได้เห็นชอบในหลักการและมอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส พิจารณาการเสนอขอปรับอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ (อากรแสตมป์) ในประเทศ ตามร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราไปรษณียากรและค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ. ...โดยนับเป็นการขอปรับค่าบริการครั้งแรกในรอบกว่า 17 ปี ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และมอบหมายให้ดีอีเอสเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป


สำหรับการปรับค่าบริการดังกล่าวจะปรับเฉพาะบริการจดหมายในประเทศเท่านั้น โดยปรับอัตราค่าบริการเป็น 2 รอบ รอบแรกคงอัตราค่าบริการพิกัดแรกไว้ที่ 3 บาทเช่นเดิมเป็นระยะเวลา 3 ปี (2565-2567) และจะปรับอัตโนมัติในครั้งถัดไปตั้งแต่ปี 2568 โดยมีอัตราค่าบริการในพิกัดแรก 4 บาท และอัตราค่าบริการสูงสุด 62 บาท โดยประกาศให้มีผลบังคับใช้อัตราค่าบริการที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสม


ทั้งนี้ปัจจุบันต้นทุนของไปรษณีย์ในการส่งจดหมายขั้นต้นอยู่ที่ซองละ 4 บาทกว่า แต่ต้องตรึงค่าบริการเริ่มต้นที่ 3 บาทและหารายได้อื่นเข้ามาเสริมท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง

Powered by อมรินทร์

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ