ปลูกด้วยรักษ์ | EP.8 ห้องนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม | 25 พ.ค. 65 | AMARIN TVHD34

25 พ.ค. 65
ปลูกด้วยรักษ์
ปลูกด้วยรักษ์

นอกจากพื้นที่สีเขียวแล้ว ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ยังมีห้องนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ นิทรรศการผลกระทบต่อเมือง แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกทม.สร้างความตระหนักความสำคัญของป่า ว่าทำไมต้องสร้างป่าในกรุง

advertisement


คลิปถัดไป

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม