ปลูกด้วยรักษ์ | EP.2 กระเป๋าเสื่อกก วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านพลวง จ.ปราจีนบุรี | 22 เม.ย. 65 | AMARIN TVHD34

20 เม.ย. 65
ปลูกด้วยรักษ์
ปลูกด้วยรักษ์

จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ชาวบ้านบ้านพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ลุกขึ้นมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ "กระเป๋าเสื่อกก" ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี สามารถยึดเป็นอาชีพ เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านพลวง ต่อยอดเป็นธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์จนสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้

advertisement


คลิปถัดไป

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม