ปลูกด้วยรักษ์ | EP.5 กลิ่นหอมจากป่า ป่าจากสมุทรปราการธรรมชาติใกล้กรุง | 27 เม.ย. 65 | AMARIN TVHD34

4 พ.ค. 65
ปลูกด้วยรักษ์
ปลูกด้วยรักษ์

ผลิตภัณฑ์จากจากนั้นมีมากมาย ลูกจากก็สามารถนำไปเชื่อมได้ ใบสามารถนำไปจักสาน สร้างผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ แต่หนึ่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์ที่นับว่าอัศจรรย์มากๆ คือ ชานมจาก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมจาก จากศูนย์การเรียนรู้บ้านบางกระสอบ จ.สมุทรปราการ

advertisement


คลิปถัดไป

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม