ประธานนิสิตจุฬาฯ แฉ “บอย สกล” ตีเนียนใช้บัตรปลอม แฝงตัวเข้าคลาส-ร่วมกิจกรรม

จากกรณีเกิดกระแสในโลกออนไลน์ เมื่อชาวโซเชียลต่างร่วมกันแฉพฤติกรรมของชายรายหนึ่ง ที่อ้างว่าตัวเองเคยศึกษาในโรงเรียนชั้นนำของประเทศ ก่อนมาศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น มีการเผยแพร่ภาพนายบอยถือป้ายในงานกีฬาประเพณี จนเกิดแฮชแท็ก #บอยสกล ติดอันดับ 1 ใน 10 บนทวิตเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่ออกมาพูดถึงพฤติกรรมการกล่าวอ้างว่าชายรายดังกล่าว ไม่ได้เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจริง (อ่าน : โซเชียลล่า “บอย สกล” ! รูมเมตแฉ แต่งชุดนิสิตเรียนจุฬาฯ ทุกวัน ยี้นิสัยชอบใส่ร้าย) วันที่ 11 ก.ย. 61 นายธนวัฒน์ วงค์ไชย ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นายสกลมีพฤติกรรมที่แอบอ้าง และมักเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบ่อยครั้ง และเป็นที่รู้จักของกลุ่มนักศึกษาที่ทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ในแต่ละครั้งที่นายสกลเข้าร่วมกิจกรรม มักจะเลือกกิจกรรมที่ไม่ระบุชื่อ ไม่ระบุรหัสนักศึกษา ส่วนการทำค่ายต่าง ๆ ส่วนใหญ่มักจะเลือกเข้าร่วมค่ายจิตอาสา เนื่องจากเปิดรับด้วยความสมัครใจ จึงทำให้ไม่มีขั้นตอนในการคัดเลือกคนเข้าร่วมค่ายที่ซับซ้อน แต่ถ้าหากกิจกรรมนั้นจะต้องระบุชื่อ-รหัสนักศึกษา นายสกลมักจะนำชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาของผู้อื่นมาแอบอ้าง เพื่อให้สามารถร่วมกิจกรรมได้ นอกจากนี้ พฤติกรรมการแฝงตัวเป็นนิสิตจุฬาฯ ยังมีการแอบเข้ามาเรียนในคลาสเรียนบางวิชา โดยมักจะเลือกคลาสเรียนรวมที่ไม่มีการเช็กชื่อ ไม่มีระบุตัวบุคคล […]

โป๊ะแตก…แต่เรื่องไม่จบ!! เพจกฎหมายชี้ ‘บอย สกล’ เนียนใส่ชุดนิสิตจุฬา เสี่ยงผิดมาตรา ๖๙

จากกรณีเกิดกระแสในโลกออนไลน์ เมื่อชาวโซเชียลต่างร่วมกันแฉพฤติกรรมของชายรายหนึ่ง ที่อ้างว่าตัวเองเคยศึกษาในโรงเรียนชั้นนำของประเทศ ก่อนมาศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเกิดแฮชแท็ก #บอยสกล ติดอันดับ 1 ใน 10 บนทวิตเตอร์ เช่น มีการเผยแพร่ภาพนายบอยถือป้ายในงานกีฬาประเพณี (อ่านเพิ่มเติม : โซเชียลล่า “บอย สกล” ! รูมเมตแฉ แต่งชุดนิสิตเรียนจุฬาฯ ทุกวัน ยี้นิสัยชอบใส่ร้าย (คลิป)) ล่าสุดเพจกฎหมายชื่อดัง นักกอดหมอนออนไลน์ ได้โพสต์อธิบายข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแอบอ้างใส่สุดนิสิตทั้งที่ไม่ใช่ และเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ตนไม่ได้ศึกษาอยู่ โดยระบุว่า… พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๖๙ ผู้ใดใช้ครุยพระบรมราชูปถัมภก ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนิสิต และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตำแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทำเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีวิทยฐานะหรือมีตำแหน่งเช่นนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

keyboard_arrow_up