Live Talk

เคลียร์ให้ชัด..ไทยพบแร่ลิเทียม แหล่งขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจ | Spotlight | 25 ม.ค. 67 | AMARIN TVHD34

25 ม.ค. 67
การค้นพบแร่ลิเทียมในประเทศไทยล่าสุด สร้างโอกาสพัฒนาให้ไทยเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่รถ EV ได้แค่ไหนเคลียร์ทุกคำถามโดย ผศ.ดร.อลงกต ฝั้นกา

วิดีโอ แนะนำ