ธุรกิจการตลาด

AWS ทุ่มงบ 1.9 แสนล้านบาท เตรียมเปิด 'AWS Region' ในไทย ตามนโยบาย Cloud-First ของเศรษฐา

31 พ.ค. 67
AWS ทุ่มงบ 1.9 แสนล้านบาท เตรียมเปิด 'AWS Region' ในไทย ตามนโยบาย Cloud-First ของเศรษฐา

Amazon Web Services (AWS) หรือ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส เตรียมเปิดให้ใช้ ‘AWS Asia Pacific (Bangkok) Region’ ในประเทศไทยช่วงต้นปี 2568 ด้วยงบลงทุนมากกว่า 1.9 แสนล้านบาท จนถึงปี 2580 เพื่อช่วยภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักพัฒนา สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงผลกําไร สามารถเลือกใช้บริการคลาวด์สำหรับรันแอปพลิเคชัน และให้บริการแก่ผู้ใช้ปลายทางจากดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในไทย

โดย AWS Region ใหม่ที่กำลังจะเปิดใช้งานในประเทศไทย จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ AWS ในไทย เพิ่มเติมจาก Amazon CloudFront edge ทั้งหมด 10 แห่งรวมถึง AWS Outposts และ AWS Local Zone ที่มีอยู่แล้วในไทย ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนในด้านดิจิทัล และรองรับความต้องการของตลาดในด้านเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทั้งในประเทศและทั่วอาเซียน

ซึ่งสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ ‘Ignite Thailand’ และนโยบาย ‘Cloud-First’ ของภาครัฐ ที่มุ่งพัฒนาให้ไทย กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล โดยโครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ทุกภาคส่วน สามารถร่วมมือ ทดลอง พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด อย่าง Generative AI, Machine Learning, Internet of Things และอื่นๆ นอกจากนี้ AWS Region ยังช่วยลูกค้าให้เก็บข้อมูลของตนไว้ในไทย ลดความหน่วงของการรับส่งข้อมูลได้มากขึ้น และตอบสนองความต้องการใช้คลาวด์ในอาเซียนด้วย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงทุนของ AWS จะช่วยประเทศไทยในหลายด้าน ทั้งผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลก้าวไปอีกขั้น เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ ผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพไทยนับพันราย  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของนโยบาย ‘Cloud First’ ที่สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ AWS Thailand Region ยังจะสนับสนุนโอกาสทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรทั้งหลาย รวมถึงขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยรัฐบาลพร้อมที่จะร่วมมือกับ AWS เพื่อดึงศักยภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาครั้งนี้ไปสู่คนไทยทุกคน ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานที่สำคัญ ผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

ส่วนนายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager AWS ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ลูกค้าของ AWS ในประเทศไทย ได้ใช้งานบนระบบคลาวด์ที่กว้างขวางและครอบคลุมของ AWS เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และการเปิดตัว AWS Thailand Region จะยิ่งช่วยผลักดันให้ไทยกลายเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีภายในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยกำลังขาดแคลนทักษะด้าน AI จากข้อมูลที่ Access Partnership และ AWS ร่วมกันศึกษา พบว่า 64% ของนายจ้างระบุว่าไม่สามารถหาบุคลากรที่มีทักษะ AI ตามที่ต้องการได้ ทำให้ AWS มุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมคนไทยด้วยทักษะด้านคลาวด์ โดยตั้งเป้าที่จะฝึกอบรมให้ถึง 100,000 คนภายในปี 2569 หลังจากที่ฝึกอบรมบุคลากรมาแล้วกว่า 50,000 คนตั้งแต่ปี 2560

ปัจจุบันระบบคลาวด์กลายเป็นกระดูกสันหลังของระบบเทคโนโลยีที่สำคัญในหลายภาคส่วน ทั้งภาคธนาคาร การท่องเที่ยว ภาคการศึกษา การทำการตลาด รวมไปถึงเทคโนโลยี Generative AI ที่หลายภาคส่วนรวมถึงภาครัฐได้เริ่มนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานแล้ว เนื่องจากสามารถยก Productivity Curve ให้กับทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ช่วยประมวลผล และระบบอินเตอร์เน็ตที่แข็งแกร่ง จึงต้องมีการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยี Cloud Computing

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT