ความยั่งยืน

#ChoiceIsYours2024 BMW ชวนคนรุ่นใหม่คิดนวัตกรรมศก.หมุนเวียน ชิงโอกาสร่วมงานบริษัทระดับโลก

8 มิ.ย. 67
#ChoiceIsYours2024 BMW ชวนคนรุ่นใหม่คิดนวัตกรรมศก.หมุนเวียน ชิงโอกาสร่วมงานบริษัทระดับโลก

BMW ร่วมกับอีก 6 องค์กรชั้นนำของไทยจัดโครงการ #CHOICEISYOURS2024 เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนานัวตกรรมและวิธีสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งด้วยการรียูส รีไซเคิล หรืออัพไซเคิลวัสดุ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยลดการใช้วัสดุและขยะ

ปัจจุบัน ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ของโลก เพราะนอกจากจะสร้างมลพิษแล้ว การที่มนุษย์ไม่สามารถนำทรัพยากรและวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำได้ยังเป็นการสูญเปล่า และทำให้มนุษย์ต้องนำทรัพยากรใหม่ออกมาใช้เรื่อยๆ และในที่สุดก็อาจหมดไป

ดังนั้น 7 องค์กรชั้นนำของไทย ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มูลนิธิชัยพัฒนา เอสซีจี ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัล โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และอีกหนึ่งพันธมิตรใหม่คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “CHOICEISYOURS” โครงการการแข่งขันแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

choiceisyours2024(1) 

“CHOICEISYOURS” เกิดจากความต้องการของบริษัทพันธมิตรเพื่อร่วมผลักดันคอนเซ็ปต์เศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก รองรับอนาคตสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ในฐานะภาคส่วนหนึ่งในสังคมที่ผลิตและปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก

โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมแสดงไอเดีย แข่งขันประกวดแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบัน ผ่านมุมมองของตน และต้องประสานงานกับชุมชน รวมทั้งองค์กรต่างๆ ในประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

คว้าโอกาสฝึกงานและร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลก

ในปีนี้ โครงการ CHOICEISYOURS มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกติกาการแข่งขันใหม่ เพื่อยกระดับความเข้มข้นของกิจกรรมและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมผลักดันการปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืนในภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง และเข้าถึงโอกาสในการร่วมงานกับองค์กรชั้นแนวหน้าทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก 

โดยหลังจากการประกาศรับสมัคร ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอโครงการเพื่อแก้โจทย์ด้านความยั่งยืนจากแต่ละองค์กรพันธมิตร ซึ่งจะมีการคัดเลือกโครงงานที่ผ่านเข้ารอบ 60 ทีม (แบ่งออกเป็นทีมละ 2 คน รวมจำนวน 120 คน) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 เพื่อเดินหน้าเข้าสู่กิจกรรมฝึกอบรมและทัศนศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

หลังจากนั้น จะมีการคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศให้เหลือ 18 ทีมในเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 และรอบตัดสินในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ที่จะถึงนี้ โดยทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละหัวข้อโจทย์ จะได้รับโอกาสในการเข้าฝึกงานกับองค์กรระดับชั้นนำของประเทศต่อไป
choiceisyours2024(2)

เปิดโจทย์การแข่งขันจากพันธมิตร

สำหรับ #CHOICEISYOURS2024 หนึ่งในจุดประสงค์หลักของโครงการในปีนี้ คือ การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวคิด 4 ด้านเรื่อง Rethink, Reduce, Reuse, Recycle ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในกลุ่มนิสิตนักศึกษาและคนไทยทั่วไป โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอโครงการที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของแต่ละองค์กรพันธมิตร ดังนี้

  1. บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กับโจทย์เรื่องการบริหารจัดการขยะกล่องกระดาษจากซัพพลายเออร์ เพราะปัจจุบันอะไหล่แต่ละชิ้นจะถูกแพ็คมาในกล่องกระดาษขนาดต่างๆ ที่หากไม่มีการจัดการที่ถูกวิธี ก็จะทำให้เกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจำนวนมากในแต่ละเดือน โดยโจทย์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอแนวคิดแก้ไข คือ การจัดการกล่องกระดาษประมาณ 1,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นปริมาณกล่องที่บีเอ็มดับเบิลยูต้องจัดการในแต่ละเดือน โดยแนวคิดที่นำเสนอจะต้องสร้างมูลค่าให้แก่ขยะกล่องกระดาษให้ได้มากกว่า 10 บาท/กิโลกรัม 
  2. มูลนิธิชัยพัฒนาและกลุ่มเซ็นทรัล กับโจทย์การนำเสนอบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง Rethink/Reduce/Reuse/Recycle เพื่อรังสรรค์ขึ้นเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกใช้ในการบรรจุอาหาร, ต้นไม้ หรืออื่น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าต่อยอดสินค้าให้น่าสนใจ และมีความทันสมัย เพื่อการวางจำหน่ายที่ร้าน Good Goods สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากนี้ ยังมีโจทย์เรื่องการออกแบบป้ายโครงการเกี่ยวกับพืช ผัก ผลไม้ ให้มีเอกลักษณ์และสื่อสารเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดปริมาณขยะในอนาคตได้อย่างชัดเจน     
  3. เอสซีจี “องค์กรแห่งโอกาส” กับโจทย์การนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว หรือวัสดุเหลือใช้ (Waste) มาใช้ทดแทน “วัตถุดิบจากธรรมชาติ” เพื่อผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง หรือบรรจุภัณฑ์สินค้า ตามแนวคิด Circular Economy ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ที่ไม่มีประโยชน์ 
  4. ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กับโจทย์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Generative AI หรือ AI ขั้นสูงที่สามารถเรียนรู้เชิงลึกจากชุดข้อมูลที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้ในการช่วยลดการใช้ทรัพยากร หรือจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงบวกได้รวดเร็วขึ้น ง่ายดายยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิผล และช่วยขยายแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งกว่าเดิม
  5. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ กับโจทย์เรื่องการนำเสนอนวัตกรรมวิธีการจัดการขยะก่อสร้างให้กับโครงการก่อสร้างย่านอารีย์และสุขุมวิท เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งในแง่ความเป็นอยู่ สุขภาพ หรือการสร้างรายได้ และเพื่อพัฒนาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร 
  6. บางจาก คอร์ปอเรชัน กับโจทย์เรื่องการเสริมสร้างชุมชนที่ยั่งยืนผ่านธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต ด้วยการรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากภาคครัวเรือนหรือชุมชน เพื่อผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ตามโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ของบางจากฯ ซึ่งรณรงค์การเก็บรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว มาผลิต SAF เพื่อส่งเสริมทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) รวมถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

หากศึกษาโจทย์เหล่านี้แล้วมีไอเดียอยากเสนอ นิสิตและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.bmw.co.th/th/discover/choice-is-yours.html พร้อมส่งวิดีโอแนะนำทีมและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงการ พร้อมแผนการทดลองโดยสังเขป ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 และสามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่ CHOICEISYOURS Facebook Fanpage 

 

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT