positioning

เปิด 10 รายชื่อบอร์ดกฟผ.ชุดใหม่ชง”ครม.”เคาะวันนี้

13 ก.พ. 67
เปิด 10 รายชื่อบอร์ดกฟผ.ชุดใหม่ชง”ครม.”เคาะวันนี้
เปิด10 รายชื่อบอร์ดกฟผ.ชุดใหม่เสนอครม.เห็นชอบในวันนี้(13 ก.พ.) ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดพลังงานนั่งเป็นประธานบอร์ดตามคาด

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้(13 ก.พ.)จะพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บอร์ดกฟผ.) ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่มี นายประสงค์ พูนธเนศ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้มีมติคัดเลือก เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย 10 คนได้แก่ 1. นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน 2.นายวรากร พรหโมบล อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 3.นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 4.นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. 6.นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7.น.ส.นิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 8.นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองปลัดกระทรวงการคลัง 9.นายฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10.พล.ต.เจียรนัย วงศ์สอาด ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ

ทั้งนี้ใน 10 รายชื่อ มีกรรมการชุดเก่าจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วย นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และน.ส.นิรมาณ ไหลสาธิต กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า คาดจะสามารถเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหาร กฟผ. (บอร์ดกฟผ.) ชุดใหม่ทั้ง 10 คน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ภายหลังมีการเปิดรับสมัครตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยทั้ง 10 คนผ่านการคัดเลือกและเห็นชอบมาได้ครบทั้งหมดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นบุคคลที่ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถตรงตามภารกิจของ กฟผ.

Powered By : Positioning

advertisement

SPOTLIGHT