การเงิน

เปิดข้อมูล คนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่ ในปี 2566

4 พ.ย. 66
เปิดข้อมูล คนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่ ในปี 2566

ตัวเลขเงินฝากในไทยปี 2566 ติดลบครั้งแรกในรอบ 10 ปี สะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น  พบว่า 112 ล้านบัญชี หรือกว่า 80% ของผู้มีเงินฝาก มีเงินในบัญชีเฉลี่ยไม่ถึง 50,000 บาท สาเหตุหลักมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งการหันไปลงทุนทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น ตราสารหนี้ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ และหุ้น ประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้นในวันนี้ทาง Spotlight จะพาท่านผู้อ่านไป ส่องบัญชีเงินฝากคนไทยกันว่า เวลานี้ท่านผู้อ่านอยู่ในกลุ่มไหน

เปิดข้อมูล คนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่ ในปี 2566

คนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่

จากข้อมูลของทาง สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ได้ระบุว่า ในเวลานี้จำนวนผู้ฝากเงินไทยเพิ่มขึ้น 3.37% ในเดือนสิงหาคม 2566 จากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินฝากสุทธิลดลง 1.32% ในเดือนเดียวกัน ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดลงของเงินฝากสุทธิ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และพฤติกรรมการออมของคนไทยที่เปลี่ยนไป

และจากสถิติเงินฝากย้อนหลัง 5 ปี ( 2562 - ส.ค. 2566 ) พบว่า จำนวนผู้ฝากที่มีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท โดยในเดือน ส.ค. 2566 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 4.45%  มีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี แต่จำนวนเงินฝากกลับเริ่มหดตัวตั้งแต่ปี 2565 โดยในเดือนสิงหาคม 2566 ลดลงถึง 3.61%

 

เงินฝากของคนไทยหดตัวครั้งแรกในรอบ 10 ปี

คนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่

จากรายงานข้อมูลสถิติเงินฝากของ สคฝ. ที่ได้รับความคุ้มครอง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 พบว่าใน 10 ปี ที่ผ่านมาลดลง 1.32% เหลือ 15.96 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 212,688 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ภาวะสงคราม ราคาพลังงานปรับตัวสูง การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางต่างๆ ของโลก และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ฝากทุกกลุ่มมีเงินฝากลดลง

สำหรับผู้ฝากรายย่อยที่มีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาทได้รับผลกระทบหนักที่สุด มีการปรับตัวลงทั้งจำนวนเงินฝากและจำนวนผู้ฝากตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ฝากเหล่านี้ต้องนำเงินออมมาใช้จ่าย จนอาจทำให้สุขภาวะที่ดีทางการเงินอ่อนแอลงได้

 

ข้อมูล บัญชีเงินฝากคนไทย ปี 2566

จากข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้รายงานสถิติเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ล่าสุด ณ เดือน ต.ค. 2566 พบว่าบัญชีเงินฝากรวมทุกประเภทของโดยแบ่งออกเป็น 12 ระดับดังนี้

คนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่

1.บัญชีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาท 

 • รวมทั้งหมด 112.40 ล้านบัญชี  เพิ่มขึ้น 10.25 ล้านบัญชี จากปี 2565 
 • ยอดรวมเงินฝาก 437,428 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 4,937 ล้านบาท จากปี 2565 

2.บัญชีเงินฝากเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท 

 • จำนวนบัญชี 4.103 ล้านบัญชี  ลดลง 0.13 ล้านบัญชี จากปี 2565 
 • ยอดรวมเงินฝาก 290,236 ล้านบาท ลดลง 8,516  ล้านบาท จากปี 2565 

3.บัญชีเงินฝากเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท

 •  จำนวนบัญชี 3.34 ล้านบัญชี ลดลง 0.1 ล้านบัญชี จากปี 2565 
 •  ยอดเงินรวม 462,364 ล้านบาท ลดลง 14,552  ล้านบาท จากปี 2565 

4.บัญชีเงินฝากเกิน 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท 

 • จำนวนบัญชี 3.13 ล้านบัญชี  ลดลง 0.08 ล้านบัญชี จากปี 2565 
 • ยอดเงินรวม 993,563 ล้านบาท  ลดลง 14,589  ล้านบาท จากปี 2565

5.บัญชีเงินฝากเกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

 • จำนวนบัญชี 163 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 3.24 ล้านบัญชี จากปี 2565 
 •  ยอดเงินรวม 1 169,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30,905 ล้านบาท จากปี 2565

6.บัญชีเงินฝากเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

 • จำนวนบัญชี  1.77 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 0.01 ล้านบัญชี จากปี 2565 
 • ยอดเงินรวม 4,406,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62,251 ล้านบาท จากปี 2565

7.บัญชีเงินฝากเกิน10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 25 ล้านบาท 

 • จำนวนบัญชี 1.02 แสนบัญชี ลดลง 0.01 แสนบัญชี จากปี 2565 
 • ยอดเงินรวม 1,533,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,072 ล้านบาท จากปี 2565

8.บัญชีเงินฝากเกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท

 • จำนวนบัญชี 31,660 บัญชี เพิ่มขึ้น 793 บัญชี จากปี 2565 
 • ยอดเงินรวม 1,107,704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30,536 ล้านบาท จากปี 2565

9.บัญชีเงินฝากเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท 

 • จำนวนบัญชี 14,440 บัญชี เพิ่มขึ้น 525 บัญชี จากปี 2565 
 • ยอดเงินรวม 1,007,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38,908 ล้านบาท จากปี 2565

10.บัญชีเงินฝากเกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 

 • จำนวนบัญชี 6,485 บัญชี เพิ่มขึ้น 305 บัญชี จากปี 2565 
 • รวมเป็นเงิน 895,463 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43,463 ล้านบาท จากปี 2565

11.บัญชีเงินฝากเกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

 • จำนวนบัญชี 3,333 บัญชี เพิ่มขึ้น 79 บัญชี จากปี 2565 
 • ยอดเงินฝาก 1,007,661 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,504 ล้านบาท จากปี 2565

12.บัญชีเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป 

 • มีจำนวน 1,504 บัญชี ลดลง 74 บัญชี จากปี 2565 
 • ยอดเงินฝาก 2,347,370 ล้านบาท ลดลง 299,787  ล้านบาท จากปี 2565

 คนไทยมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่

ข้อมูลจำนวนบัญชีเงินฝากของคนไทยปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนยังอยู่ในระดับสูงต่อไป โดยเห็นได้จากคนส่วนใหญ่ของประเทศ หรือ จำนวนบัญชีเกือบ 90% ของทั้งหมด เป็นผู้มีเงินในบัญชีไม่เกิน 50,000 บาท รวมกันทั้งหมด 437,428 ล้านบาท จำนวนบัญชีมากกว่า แต่มูลค่าน้อยกว่าผู้มีเงินในบัญขีเกิน 500 ล้านบาท แม้มีจำนวนเพียง 1,504 บัญชี คิดเป็น 0.00135% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด แต่มีมูลค่ารวมสูงถึง 2.34 ล้านล้านบาท

ยิ่งเจอภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นจาก ภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ได้รับผลกระทบจาก สงครามและความไม่สงบสุขทั่วโลกในเวลานี้  อาจจะยิ่งทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำของคนไทยห่างกันมากยิ่งขึ้น        

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย และ  สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT