การเงิน

เปิดเกณฑ์ระบบซื้อขายใหม่ SET-TFEX รู้ไว้ก่อนเริ่มใช้ 8 พ.ค. นี้

6 พ.ค. 66
เปิดเกณฑ์ระบบซื้อขายใหม่ SET-TFEX รู้ไว้ก่อนเริ่มใช้ 8 พ.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) กำลังจะเปลี่ยนไปใช้ระบบซื้อขายเป็นระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. เป็นต้นไป ชูระบบใหม่จัดคำสั่งซื้อขายรวดเร็ว รองรับปริมาณธุรกรรมได้มากขึ้น และมีความเป็นสากลพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายจากตลาดต่างประเทศมากขึ้น

ถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า SET และ TFEX ได้ได้ร่วมมือกับ Nasdaq ซึ่งเป็นผู้นำในระบบซื้อขายสำหรับตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ ในการพัฒนาระบบซื้อขายใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดที่เป็นมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วขึ้น สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต และพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกเหนือจากการเปลี่ยนระบบซื้อขายใหม่ ตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เปลี่ยนระบบเผยแพร่ข้อมูลซื้อขาย (Market Data System) ระบบงานกำกับการซื้อขาย (Market Surveillance System) ในคราวเดียวกัน โดยได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลที่เป็นสากลและสอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ ซึ่งจะสามารถเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายไปยังระบบของสมาชิกและผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล รวมถึงยกระดับเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติในการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นตามลำดับ

คุณสมบัติเด่นของระบบซื้อขายใหม่

 1. มีมาตรฐานการต่อเชื่อมที่เป็นมาตรฐานสากลทั้ง ITCH/OUCH Protocol และ FIX Standard Protocol ซึ่งใช้ในตลาดทุนและตลาดอนุพันธ์ชั้นนำทั่วโลก ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดการเข้าถึงโดยนักลงทุนจากตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น 
 2. ด้วยโครงสร้างระบบซื้อขายใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและเป็นสากล ช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์และตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถเพิ่มสินค้าได้หลากหลายตามที่มีการซื้อขายในตลาดต่างประเทศชั้นนำ โดยสามารถดำเนินการด้านระบบได้รวดเร็วขึ้น
 3. เพิ่มความละเอียดในการเผยแพร่ข้อมูลระดับราคา Bid/Offer ของหลักทรัพย์ในตลาด SET และ mai จาก 5 ระดับราคา เป็น 10 ระดับราคา เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
 4. เพิ่มความละเอียด timestamp ของคำสั่งซื้อขายและเวลาที่เกิดการจับคู่ซื้อขายในระดับ nanosecond เทียบเท่าตลาดต่างประเทศชั้นนำ
 5. เพิ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทสมาชิก เช่น Self-match Prevention ช่วยป้องกันการจับคู่กันเองของคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าราย/กลุ่มเดียวกัน และ Pre-Trade Risk Management เป็นทางเลือกเพิ่มเติมในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทสมาชิก

ในการเปลี่ยนระบบซื้อขายครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ดำเนินโครงการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนมาตั้งแต่ต้นปี 2564 อาทิ ผู้พัฒนาระบบซื้อขายของบริษัทสมาชิกและผู้พัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ, บริษัทสมาชิก, บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น และได้ทดสอบระบบร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบซื้อขายใหม่และระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ถูกต้องและราบรื่น โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานระบบใหม่ซึ่งประกอบด้วยระบบซื้อขาย ระบบเผยแพร่ข้อมูลซื้อขาย และระบบกำกับการซื้อขาย ได้ในไตรมาส 2 ปี 2566

 

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายให้สอดคล้องกับฟังก์ชันการทำงานของระบบซื้อขายใหม่ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น

 1. ปรับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเปิด / ราคาปิด ตามกลไกการทำงานหลัก (Core Algorithm) ในระบบซื้อขายใหม่
 2. ปรับ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ -F
 3. ปรับประเภทคำสั่งซื้อขาย เช่น เพิ่มคำสั่ง Good till Cancel (GTC) และ Good till Date (GTD), ปรับปรุง Iceberg Order เป็นต้น
 4. เพิ่มเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย P (Pause) ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ SET เพิ่มขึ้นมาจากเครื่องหมาย Halt และ Suspend เพื่อบ่งชี้สาเหตุการหยุดการซื้อขายว่าเป็นเพราะกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับบริษัทก็ได้ ในขณะที่ Halt และ Suspend เกิดจากความผิดปกติที่ตัวบริษัท เช่น บริษัทส่งงบช้า หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 5. ยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant: DW)

s__54542365

เกณฑ์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น

 1. ปรับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเปิด / ราคาปิด ตามกลไกการทำงานหลัก (Core Algorithm) ในระบบซื้อขายใหม่
 2. ปรับประเภทและเงื่อนไขคำสั่งซื้อขาย เช่น เพิ่ม Session State Order, ปรับอายุของคำสั่ง GTC และ GTD ที่อยู่ในระบบซื้อขาย เป็นต้น
 3. ปรับปรุงแนวทางหยุดการซื้อขาย Circuit Breaker
 4. ปรับ Tick Size การซื้อขาย Block Trade ของ Sector Futures

 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT