การเงิน

คนผวาโควิด! ยอดเงินฝากปี 64 พุ่ง แตะ 15.6 ล้านล้านบาท เพิ่ม 4.4% จากปีก่อน

22 มี.ค. 65
คนผวาโควิด! ยอดเงินฝากปี 64 พุ่ง  แตะ 15.6 ล้านล้านบาท เพิ่ม 4.4% จากปีก่อน
ไฮไลท์ Highlight
สำหรับการเติบโตของเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองเมื่อสิ้นปี 2564 มีจำนวน 15.592 ล้านล้านบาท เติบโต 4.39% ในขณะที่ปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 10.12% สาเหตุเกิดจากความวิตกกังวลที่มีต่อสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ระบุคนกังวลสถานการณ์โควิดระบาด ทำ ปี 2564 แห่ฝากเงินเพิ่ม พุ่งแตะ 15.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% แม้เริ่มมีผลลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือเพียง 1 ล้านบาท ต่อ 1 ราย/ผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นโตต่อเนื่องจากปี 2563 ที่โตถึง 10.12% ที่โควิดเริ่มระบาดหนัก

 
 
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ดีพีเอ) เปิดเผยว่า หลังจากที่สถาบันปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือเพียง 1 ล้านบาท ต่อ 1 ราย/ผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้ฝากเงินที่ได้รับความคุ้มครองมี จำนวน 82.38 ล้านราย วงเงิน 14.936 ล้านล้านบาท ในปี 2564
 
 
แม้เผชิญโควิด-19 แต่จำนวนผู้ฝากเงินเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 85.83 ล้านราย เพิ่มขึ้น 3.45 ล้านราย วงเงิน 15.592 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% หรือ 6.56 แสนล้านบาท
 
 
 

สำหรับการเติบโตของเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองเมื่อสิ้นปี 2564 มีจำนวน 15.592 ล้านล้านบาท เติบโต 4.39% ในขณะที่ปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก มีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ 10.12% สาเหตุเกิดจากความวิตกกังวลที่มีต่อสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด

 
 
 
อย่างไรก็ดี ในปี 2564 นี้ทั้งจำนวนเงินฝากและจำนวนผู้ฝากมีการเพิ่มขึ้นทั้งสองส่วน โดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ฝากที่ได้รับการคุ้มครองเต็มจำนวนกว่า 98% ครอบคลุมสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองทั้ง 34 แห่ง
 
 
สำหรับปัจจุบันกองทุนคุ้มครองเงินฝากมีเงินประมาณ 134,456 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินจะนำส่งเงินเข้ากองทุน 0.01% ซึ่งเงินดังกล่าวมีการนำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตร ธปท. หรือลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำสภาพคล่องสูง
 
 
 
นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝากและความรู้ทางการเงินพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้คือภูมิคุ้มกันที่จะช่วยลดความตื่นตระหนกให้กับประชาชนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด สถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือปิดกิจการ นอกจากนี้ ได้พัฒนาเครื่องมือที่จะให้บริการประชาชนโดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการจ่ายคืนผู้ฝากและการชำระบัญชี
 
 
อีกทั้งมีการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง เพื่อรวมศูนย์ข้อมูลให้สามารถตรวจสอบข้อมูล ตอบข้อซักถาม ช่วยเหลือประชาชนผู้ฝากได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยนำเสนอผ่านแคมเปญสื่อสาร “ดีพีเอ พร้อม” พร้อมคุ้มครอง พร้อมเข้าถึง พร้อมเคียงข้าง
 
 
 
 
 

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT