ข่าวเศรษฐกิจ

พาส่อง “ท่าเรือท่าเตียน” landmark แห่งใหม่ ของนักท่องเที่ยว

24 ก.พ. 67
พาส่อง “ท่าเรือท่าเตียน” landmark แห่งใหม่ ของนักท่องเที่ยว

ประเทศไทยมีการเดินทาง ขนส่งสินค้าทางเรือมาตั้งแต่ในอดีต ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยกรุงบใหม่ เพื่อใช้สำหรับการคมนาคมทางน้ำ ทั้งเรือข้ามฟากและเรือโดยสาร อีกทั้งใช้เป็นแหล่งพักผ่อน และชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยา 

พร้อมออกแบบท่าเรือให้กลมกลืนกับ อาคารบริเวณใกล้เคียงโดยต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ซึ่งท่าเรือฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ให้บริการ 

โดยแบ่งเป็นพื้นที่ลานโล่ง รวม 1,320 ตารางเมตร มีอาคารพักคอย จำนวน  2 หลัง  พร้อมทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  เก้าอี้รองรับสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่จอดรถวีลแชร์และการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบภาพและเสียง 

โดยโป๊ะเทียบเรือ มีจำนวน 4 ลูก ประกอบด้วย ท่าเรือข้ามฟาก จำนวน 2 ลูก  และท่าเรือโดยสาร จำนวน 2 ลูก โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 39.047 ล้านบาท พร้อมเปิดใช้ในเดือนมีนาคม 2567 นี้

สำหรับแผนพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสถานีเรือ 29 ท่า อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา 

โดยแบ่งเป็นท่าเรือที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ จำนวน 9 ท่า ได้แก่

 1. ท่ากรมเจ้าท่า
 2. ท่าสะพานพุทธ
 3. ท่าเรือนนทบุรี
 4. ท่าเรือพายัพ
 5. ท่าบางโพ
 6. ท่าช้าง
 7. ท่าราชินี
 8. ท่าเตียน
 9. ท่าสาทร 

ขณะที่ท่าเรือที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง จำนวน 5 ท่า ได้แก่

 1. ท่าพระปิ่นเกล้า ผลงาน 60 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. 67
 2. ท่าพระราม 5  ผลงาน 45 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ค. 67
 3. ท่าปากเกร็ด ผลงาน 20 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค. 67
 4. ท่าพระราม 7 ผลงาน 42 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ย. 67
 5. ท่าเกียกกาย ผลงาน 24 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 67

ในปี พ.ศ. 2568 วางแผนจะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มอีกจำนวน 4 ท่า ได้แก่ 

 1. ท่าโอเรียนเต็ล
 2. ท่าเทเวศร์
 3. ท่าสะพานกรุงธน (ซังฮี้) 
 4. ท่าเขียวไข่กา

ในปี พ.ศ. 2569 วางแผนจะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มอีกจำนวน 11 ท่า ได้แก่ 

 1. ท่าราชวงศ์
 2. ท่าวัดเทพากร
 3. ท่าพิบูลสงคราม 
 4. ท่าวัดเทพนารี
 5. ท่าวัดตึก
 6. ท่ารถไฟ
 7. ท่าพิบูลสงคราม
 8. ท่าสี่พระยา
 9. ท่าวัดเขมา
 10. ท่าพรานนก 
 11. ท่าวัดสร้อยทอง

 ที่มา : กรมเจ้าท่า

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT