เปิด 4 เหตุผล ทำไม กนง."ไม่ลดดอกเบี้ย"เมื่อจะเจอแรงกดดันจากฝากการเมือง

21 ก.พ. 67
เปิด 4 เหตุผล ทำไม กนง."ไม่ลดดอกเบี้ย"เมื่อจะเจอแรงกดดันจากฝากการเมือง

กระแสแรงกดดันจากซีกฝากรัฐบาล ที่นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” เสนอให้มีการจัดประชุมนัดพิเศษ และมองว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)​ ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดภาระให้กับนักธุรกิจ และประชาชนนั้น ภายหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจในปี 2566 ออกมาเติบโตเพียง 1.9% ถือว่าต่ำกว่าที่คาดไว้นั้น

ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 1/2567 ได้ระบุผลการพิจารณาของคณะกรรมการ กนง.ส่วนใหญ่ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.50% ต่อปี ด้วยมติ 5 ต่อ 2 ถึง 4 เห็นว่า การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่เป็นกลางต่อเศรษฐกิจ (Neutral Interest Rate) จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินเป็นพื้นฐานสำคัญ

 

โดยมี 4 เหตุผล ดังนี้ 

  1. เศรษฐกิจที่ขยายตัวชะลอลงในช่วงที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากแรงส่งภาคต่างประเทศที่น้อยลง และผลกระทบจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง
  2. การลดอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มแรงส่งต่อเศรษฐกิจได้ไม่มากนัก ในบริบทที่อุปสงค์ในประเทศที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่จะสามารถทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำได้ อีกทั้ง ยังเป็นการใช้ Policy Space ที่มีจำกัดอย่างไม่คุ้มค่า
  3. ปัญหาเชิงโครงสร้างอาจมีนัยสำคัญต่อ Neutral Interest Rate ซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ผลกระทบดังกล่าวประเมินว่า มีไม่มากนัก และจากสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง จึงเห็นว่าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนมากขึ้น
  4. ต้นทุนของการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเกินไป คือ การกระตุ้นการสร้างหนี้ใหม่ ให้กับระบบเศรษฐกิจที่ปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงมากอยู่แล้ว และอาจทำให้กระบวนการลดหนี้ (deleveraging) ที่กำลังคืบหน้าจะหยุดชะงัก นอกจากนี้ อาจเพิ่มพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่เสี่ยงมากขึ้น ลดทอนแรงจูงใจการพัฒนาด้านศักยภาพการผลิต ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง เพิ่มการสะสมความเปราะบางในระบบเศรษฐกิจ

แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ กนง. ก็มีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หากพัฒนาการเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

งานนี้คงต้องมาดูกันว่า สุดท้ายแล้ว คณะกรรมการ กนง.จะจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเร่งด่วนหรือไม่ หรือในการประชุมคณะกรรมการกนง.ในครั้งต่อไป จะมีการปรับลดดอกเบี้ยหรือไม่

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่…[]

.

#ดอกเบี้ย #ลดดอกเบี้ย #แบงก์ชาติ #เศรษฐาทวีสิน #SPOTLIGHT #มองขาดทุกโอกาสธุรกิจ

advertisement

SPOTLIGHT