ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดสถิติคดีออนไลน์ กว่า 1.39 แสนเรื่อง SCB ส่ง “แก้ เกม กล โกง”

17 ส.ค. 66
เปิดสถิติคดีออนไลน์ กว่า 1.39 แสนเรื่อง SCB ส่ง “แก้ เกม กล โกง”

 

ภัยกลโกงในโลกออนไลน์มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิจฉาชีพได้มีการเปลี่ยนรูปแบบ ด้วยการใช้วิธีการทางเทคโนโลยีหลอกลวงหลอกลวง    ทำให้เสียหายทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เป็นอันตรายร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

จากสถิติคดีออนไลน์ ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมามีกว่า 139,663 คดี แบ่งเป็น 

 • ก่อน พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมไซเบอร์ ( 1 ม.ค.- 16 มี.ค. 66) จำนวน 59,258 เรื่อง เฉลี่ย 790 เรื่องต่อวัน 
 • หลังมี พ.ร.ก. (17 มี.ค.-31 ก.ค.66) เฉลี่ย 591 เรื่องต่อวัน 

มิจฉาชีพ

ขณะที่สถิติการอายัดบัญชี 

 • ก่อนมี พ.ร.ก.( 1 ม.ค.- 16 มี.ค. 66) มีการขออายัด 1,346 ล้านบาท 

อายัดทัน  87 ล้านบาท คิดเป็น 6.5 % 

 • หลังมี พ.ร.ก. (17 มี.ค.-31 ก.ค.66)  มีการขออายัด 2,792 ล้านบาท 

อายัดทัน 297 ล้านบาท คิดเป็นอายัดได้ทัน 10.6 % 

มิจฉาชีพ

ทั้งนี้ ตามพ.ร.ก. ป้องกันและปราบปรามทางเทคโนโลยี 2566 สรุปได้ดังนี้ 

 1. ประชาชนที่โดนหลอกลวงก็สามารถแจ้งให้ธนาคารระงับบัญชีได้เลย ไม่ต้องรอเเจ้งความ 
 2. ธนาคารสามารถอายัดบัญชีหรือระงับบัญชีม้า ทางธนาคารสามารถระงับบัญชีได้เลย เมื่อมีเหตุอันสงสัยว่าเป็นบัญชีม้า 
 3. สำหรับผู้เปิดบัญชีม้า ซิมม้า มีโทษจำคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือผู้เป็นธุระจัดหา โฆษณาบัญชีม้า ซิมม้ามีโทษจำคุก 2-5 ปี หรือปรับ 200,000 – 500,000 บาท  
 4. กำหนดให้มีแพลตฟอร์ม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา 

อย่างไรก็ตาม พ.ร.ก. ป้องกันและปราบปรามทางเทคโนโลยี 2566 เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไขปัญหาบัญชีม้า ชิมม้า ในการระงับยับยั้งการโอนเงินของคนร้ายต่อเป็นทอดๆ ให้สามารถติดตามทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายได้ทัน รวดเร็ว และยังถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการร้องทุกข์ให้แก่ประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

SCB ส่ง “แก้ เกม กล โกง” รู้ทันมิจฉาชีพยุคใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีความห่วงใยสังคมไทยและตระหนักถึงผลกระทบจากภัยทุจริตทางการเงินของมิจฉาชีพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่ตลอดเวลา

ธนาคารจึงเล็งเห็นว่าลูกค้ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยของมิจฉาชีพได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ 

ธนาคารจึงจัดทำโครงการ “แก้ เกม กล โกง” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้คนไทย ตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และรู้ทันวิธีป้องกันภัยทุจริตทางการเงิน และภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยตนเอง ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภัยจากมิจฉาชีพทั้งภาคธุรกิจ และผู้บริโภคภายใต้ 3 แกนหลัก ได้แก่ 

 1. อัปเดตกลโกง 
 2. วิธีป้องกันโกง 
 3. ถ้าโดนโกงแล้วต้องทำอย่างไร 

พร้อมทั้ง การแจ้งข่าวสาร ประกาศจากธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับภัยมิจฉาชีพ 

มิจฉาชีพ

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ The Standard สำนักข่าวออนไลน์ชั้นนำของเมืองไทย พัฒนาโครงการ พร้อมร่วมจัดทำคอนเทนต์เตือนภัยมิจฉาชีพสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เป็นประโยชน์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย อีกด้วย

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT