close sticky
ข่าวเศรษฐกิจ

นายกฯ ห่วงน้ำมันแพง สั่งดูแล ตรึงดีเซล ไม่เกิน30 บาท/ลิตร หาวิธีลดผลกระทบ ประชาชน

20 ม.ค. 65
นายกฯ ห่วงน้ำมันแพง สั่งดูแล ตรึงดีเซล ไม่เกิน30 บาท/ลิตร หาวิธีลดผลกระทบ ประชาชน
ไฮไลท์ Highlight
กระทรวงพลังงาน ยังคงติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ซึ่งยังคงนโยบายเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับประชาชน ได้แก่ การตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท โดยใช้กลไกเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจและภาคขนส่งได้รับผลกระทบ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการ และหากราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ได้เตรียมความพร้อมในการเสริมสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ในเบื้องต้น จะตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท นอกจากนี้ ในส่วนของราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ยังคงตรึงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (ไม่รวมค่าขนส่ง) เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งครัวเรือนและร้านอาหาร ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565

นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงกระทบประชาชน ด้านกระทรวงพลังงาน ยืนยันตรึงดีเซลไม่เกิน 30  บาทต่อลิตร และก๊าซหุงต้ม ตรึงไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม  พร้อมทุกฝ่ายเตรียมหามาตรการรับมือ ลดผลกระทบให้พี่น้องประชาชนมากที่สุด

20 ม.ค.65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้เรียกประชุมกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด

 

ซึ่งปัญหาด้านราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน พร้อมด้วยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน, อธิบดีกรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนรองรับและบริหารจัดการแบบบูรณาการ

 

กระทรวงพลังงาน ยังคงติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ซึ่งยังคงนโยบายเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับประชาชน ได้แก่ การตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท โดยใช้กลไกเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจและภาคขนส่งได้รับผลกระทบ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการ และหากราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็ได้เตรียมความพร้อมในการเสริมสภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ในเบื้องต้น จะตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท นอกจากนี้ ในส่วนของราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ยังคงตรึงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (ไม่รวมค่าขนส่ง) เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งครัวเรือนและร้านอาหาร ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565

 

ในส่วนของน้ำมันปาล์ม ได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์บริหารเรื่องน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภคให้มีราคาที่เหมาะสม เนื่องจากน้ำมันปาล์มเป็นต้นทุนในการประกอบอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรง รวมทั้งยังได้สั่งการให้บริหารจัดการในส่วนของน้ำมันปาล์มที่นำมาผลิตไบโอดีเซลให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ให้ส่งผลกระทบกับทั้งเกษตรกรและภาคขนส่ง นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ บมจ. ปตท. (PTT) เตรียมความพร้อมในการจัดหาพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน รวมทั้งร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการจำหน่ายสินค้าราคาอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรี ยังได้ติดตามในเรื่องของค่าไฟฟ้า โดยได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุด เพื่อให้สามารถลดภาระค่า Ft ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งได้มีพิจารณาในเรื่องของการรักษาความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเฉพาะด้านก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนผ่านของผู้รับสัมปทานในแหล่งเอราวัณ ซึ่งกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะสามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการเพิ่มการผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง PTT มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการนำเข้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ

"นายกรัฐมนตรี มีความความห่วงใยในสถานการณ์ของแพง สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมในการกำหนดมาตรการรับมือด้านราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เน้นย้ำให้บริหารจัดการด้านความมั่นคงและราคาเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด" โฆษกรัฐบาล กล่าว

Relate Post

Spotlight