ธุรกิจการตลาด

ซิสโก้ เผย องค์กรไทยส่วนใหญ่ ยังไม่พร้อมรับมือการมาถึงของ AI

20 พ.ย. 66
ซิสโก้ เผย องค์กรไทยส่วนใหญ่ ยังไม่พร้อมรับมือการมาถึงของ AI

ซิสโก้เผยผลการศึกษาล่าสุด พบว่าองค์กรในประเทศไทยเพียง 20% เท่านั้นที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่วนอีก 74% ขององค์กรไทยมีความกังวลผลกระทบต่อธุรกิจหากไม่เตรียมพร้อมรับมือกับ AI 

 ซิสโก้ เผย องค์กรไทยส่วนใหญ่ ยังไม่พร้อมรับมือการมาถึงของ AI

ซิสโก้ เผย องค์กรไทยส่วนใหญ่ ยังไม่พร้อมรับมือการมาถึงของ AI

รายงานของซิสโก้ (Cisco) พบว่าองค์กรธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่มองว่าตัวเองไม่พร้อมสำหรับการบูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ากับการำงาน มีเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่เชื่อว่าตัวเองเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ ซึ่งสาเหตุที่องค์กรในประเทศไทยยังไม่พร้อมสำหรับ AI นั้น มีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเพราะองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงศักยภาพของ AI และประโยชน์ที่ AI สามารถนำมาประยุกต์สู่ธุรกิจได้ ประกอบกับองค์กรไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำ AI มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้หลายภาคธุรกิจไทยยังขาดงบประมาณในการลงทุนในเทคโนโลยี AI 

ซิสโก้ยังย้ำเตือนว่า องค์กรธุรกิจควรจะตรวจสอบว่าจะนำ AI มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร เพราะไม่เช่นนั้นช่องว่างในยุค AI อาจจะมากขึ้นอีก ทั้งเรื่องการลงทุน ความรับผิดชอบ และความปลอดภัย จากการใช้งาน  AI 

ความท้าทายของการนำ AI มาใช้

ซิสโก้ เผย องค์กรไทยส่วนใหญ่ ยังไม่พร้อมรับมือการมาถึงของ AI

ลิซ เซนโทนี่ รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายแอปพลิเคชั่น และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของซิสโก้ ระบุว่า จากรายงานเกี่ยวกับดัชนีความพร้อมด้าน AI (AI Readiness Index) ของซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) ซึ่งได้เผยแพร่ ผลสำรวจจากข้อมูลจากบริษัททั่วโลกมากกว่า 8,000 แห่ง เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองต่อการปรับตัวใช้  AI อย่างรวดเร็ว พบว่าองค์กรไทยกว่า 74% เป็นกังวลอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจหากไม่เตรียมพร้อมในอีก 12 เดือนข้างหน้า  นอกจากนี้เกือบ 99% ของ องค์กรในประเทศไทย มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับใช้เทคโนโลยี AI ให้เพิ่มมากขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการนำ AI มาใช้ในองค์กรเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง แต่บริษัทต่างๆที่กำลังเร่งปรับตัวก็ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือ การประเมินการลงทุน เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรสามารถรองรับการทำงานของ AI ได้จริง  นอกจากนี้ องค์กรยังต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า AI ถูกใช้งานอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่า AI นั้นก่อให้เกิดผลตอบแทนทางการลงทุน (ROI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีบริษัทไทยเพียง 20% เท่านั้นที่จัดอยู่ในกลุ่ม Pacesetters (มีความพร้อมอย่างเต็มที่) โดยที่ 44% ของบริษัทในไทยจัดอยู่ในกลุ่ม Chasers (มีความพร้อมปานกลาง) กลุ่ม Followers (มีความพร้อมอย่างจำกัด) ที่ 35% และมีเพียง 1%  ที่อยู่ในกลุ่ม Laggards (ไม่ได้เตรียมพร้อม) 

ซิสโก้ เผย องค์กรไทยส่วนใหญ่ ยังไม่พร้อมรับมือการมาถึงของ AI

ค่าเฉลี่ยของไทยแม้ว่าจะดีกว่าค่าเฉลี่ยโลก แต่ Cisco ยังมองว่ายังมีช่องว่างสูงอยู่

บริษัทไทยกำลังเตรียมพร้อมรับมือ AI ในอนาคต

AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็ว จากรายงานการสำรวจล่าสุดจากบริษัทในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ในไทยกำลังใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่มุ่งเน้น AI เป็นหลัก รายงานพบว่า 97% ของบริษัทในประเทศไทยมีกลยุทธ์ด้าน AI ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วหรืออยู่ระหว่างการพัฒนา สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารฝ่ายไอทีให้ความสำคัญกับ AI เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ 81% ของบริษัทในประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Pacesetters หรือ Chasers ซึ่งหมายความว่าบริษัทเหล่านี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่หรือปานกลางสำหรับ AI มีเพียง 1% เท่านั้นที่จัดอยู่ในกลุ่ม Laggards ซึ่งหมายความว่าบริษัทเหล่านี้ยังไม่พร้อมสำหรับ AI ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่บริษัทในประเทศไทยเผชิญในการปรับใช้ AI คือโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ รายงานพบว่า 76% ของบริษัทในประเทศไทยมองว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปรับใช้ AI

 ซิสโก้ เผย องค์กรไทยส่วนใหญ่ ยังไม่พร้อมรับมือการมาถึงของ AI

เกณฑ์คะแนนสำคุญของ 6 หัวข้อที่ใช้ประเมินความพร้อมด้าน AI คือ 1.กลยุทธ์ 2.โครงสร้างพื้นฐาน 3.ข้อมูล 4.บุคลากร 5.การกำกับดูแล 6.วัฒนธรรมองค์กร

 AI กำลังจะปฏิวัติธุรกิจและชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว

ผลการสำรวจจากบริษัททั่วโลกมากกว่า 8,000 แห่ง แสดงให้เห็นว่า AI กำลังปฏิวัติธุรกิจและชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อทุกแง่มุมของชีวิต ตั้งแต่วิธีที่เราทำงานไปจนถึงวิธีที่เราใช้ชีวิต รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความพร้อมของบริษัทต่างๆ ในการปรับใช้และใช้ประโยชน์จาก AI โดยชี้ว่าช่องว่างที่สำคัญ นี้จะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงในอนาคตอันใกล้นี้

ซิสโก้ เผย องค์กรไทยส่วนใหญ่ ยังไม่พร้อมรับมือการมาถึงของ AI

ค่าเฉลี่ยดัชนีความพร้อมด้าน AI ของเอเชียเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับโลก

ผลการศึกษาล่าสุดชี้ว่า ถึงแม้การปรับใช้ AI จะมีความคืบหน้าอย่างช้าๆ มานานหลายทศวรรษ แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Generative AI ประกอบกับการเปิดให้ใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับผู้ใช้ทั่วไปในช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีความสนใจเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความท้าทาย ความเปลี่ยนแปลง และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยีนี้

63% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า AI จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของพวกเขา และอาจก่อให้เกิดประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย รายงานดัชนีดังกล่าวพบว่า บริษัทต่างๆ เผชิญกับความท้าทายมากที่สุดเมื่อใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่ไปกับข้อมูลของพวกเขา

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT