ธุรกิจการตลาด

KEX(เคอร์รี่) เพิ่มทุน 9,000 ล้านบาท ขายให้กับ RO ผถห.รายใหญ่ พร้อมเพิ่มทุน

14 มิ.ย. 67
KEX(เคอร์รี่) เพิ่มทุน 9,000 ล้านบาท ขายให้กับ RO  ผถห.รายใหญ่ พร้อมเพิ่มทุน

 

ฟ้าหลังฝนหรือไม่? จากที่ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (Kerry Express) ประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอด จนมาถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็น S.F.Holdings Co., Ltd. (SF) และได้มีการรีแบรนด์ เป็น KEX 

ล่าสุด KEX ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท 

โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,812,500,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) ที่ราคาขาย 3.20 บาทต่อหุ้นนั้น 

SF Express* พร้อมสนับสนุนการเพิ่มทุน

SF Express* ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเอเชีย ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ประมาณ 62.7% ของบริษัท ได้แจ้งว่า มีความพร้อมในการสนับสนุนการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และอาจแสดงความประสงค์จองซื้อในส่วนเกินสิทธิตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

เงินเพิ่มทุนจะนำไปใช้หนี้

สำหรับเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ KEX จะนำไปใช้สำหรับการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงิน 

ตลอดจนรองรับโอกาสในการจัดหาเงินทุนในอนาคต และจะใช้เงินเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

“แผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ และความมั่นคงของเราอย่างยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อว่า จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจ ใและที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับอุตสาหกรรมของเราไปสู่อีกขั้น ให้เติบโตไปอย่างแน่นอน” คุณ อเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผย

ต่อจากนี้ คงต้องจับตาว่าการเพิ่มทุนจะสำเร็จหรือไม่?​ และหากเพิ่มทุนสำเร็จนำไปขำระหนี้เงินกู้แล้ว จะมีการปรับแผนธุรกิจให้กลับมามีกำไรได้อย่างไร ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง และมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT