ธุรกิจการตลาด

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์  ALL คดีล้มละลาย มูลหนี้ 46 ล้านบาท

7 ก.พ. 67
ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์  ALL คดีล้มละลาย มูลหนี้ 46 ล้านบาท

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว

 

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์  "ALL" คดีล้มละลาย มูลหนี้ 46 ล้านบาท

 ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์  ALL คดีล้มละลาย มูลหนี้ 46 ล้านบาท

คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหนี้มีประกันรายหนึ่งยื่นฟ้องล้มละลาย ALL ต่อศาลล้มละลายกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ ล.4495/2566 โดยอ้างว่า ALL มีหนี้เงินกู้ 46,020,756.16 บาท  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และศาลล้มละลายกลางได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 และล่าสุด ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

บริษัทขอเรียนแจ้งมายังท่านเพื่อทราบว่า ในวันนี้ (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างคัดถ่ายคำสั่งศาลดังกล่าว หากได้รับเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม จะดำเนินการแจ้งโดยทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน  กรณีถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ โดยขึ้นเครื่องหมายในวันนี้ (7 ก.พ.2567)

 

ทำไม  ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์  ถึงล้มละลาย

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์  ALL คดีล้มละลาย มูลหนี้ 46 ล้านบาท

ย้อนกลับไปดูงบการเงินไตรมาส 2/2566 ของออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ สัญญาณเตือนภัยหลายอย่างปรากฏชัด สภาพคล่องทางการเงินที่ย่ำแย่ สะท้อนผ่านตัวเลขเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต่ำเพียง 1 ล้านบาท เทียบกับภาระหนี้สินหมุนเวียนที่สูงถึง 1,943.07 ล้านบาท สถานการณ์นี้เปรียบเสมือน "ระเบิดเวลา" ที่รอวันปะทุ ปัจจัยเร่งการล้มละลายได้แก่ 

  • ภาระผูกพันค่าซื้อที่ดิน: บริษัทมีภาระผูกพันต้องชำระค่าซื้อที่ดินภายใน 1 ปี สูงถึง 1,523.22 ล้านบาท เงินทุนสำรองที่จำกัด บวกกับสภาพคล่องที่ฝืดเคือง ทำให้บริษัทไม่สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลนี้ได้
  • ผลขาดทุนสะสม: ผลการดำเนินงานที่ขาดทุนต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนติดลบ 781.27 ล้านบาท
  • การก่อสร้างโครงการชะงัก: ปัญหาสภาพคล่อง ส่งผลให้การก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยต้องหยุดชะงัก สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัท
  • ห่วงโซ่หนี้สิน: บริษัทผิดนัดชำระหนี้ทั้งเจ้าหนี้การค้า สถาบันการเงิน และผู้ถือหุ้นกู้ รวมไปถึงดอกเบี้ยและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
  • แผนฟื้นฟูกิจการที่ล้มเหลว: ความพยายามในการเพิ่มทุนและขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ ล้มเหลว ส่งผลต่อความมั่นใจของนักลงทุนและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

อนาคตของ ALL ยังไม่แน่นอน บริษัทอาจพยายามฟื้นฟูกิจการ หรืออาจถูกขายทอดตลาด ขึ้นอยู่กับผลของการฟื้นฟูกิจการและคำสั่งของศาล ดังนั้นคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ ALL ส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทและนักลงทุน นักลงทุนควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

advertisement

Relate Post

SPOTLIGHT