เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9” คุณดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูของพระองค์ท่าน ได้ประจักษ์ทุกครั้งที่มีโอกาสถวายงานตามเสด็จฯ เยี่ยมประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้นำมาถ่ายทอดเรื่องราวในรายการ ต่างคนต่างคิด ให้ฟังว่า…ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จฯ ออกจากเบตงสี่โมงเย็น แต่กว่าจะกลับถึงพระตำหนักได้ประมาณตีห้าครึ่ง แม้ระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตร เพราะเจอทุกจุด จอดทุกจุด ที่มีพสกนิกรเฝ้ารออยู่ไม่ว่า ตีหนึ่ง ตีสอง ตีสาม ตีสี่…เพื่อลงไปพูดคุยเยี่ยมเยียนประชาชน โดยไม่ทรงเกรงกลัว ภัยอันตรายใดๆ ท่ามกลางป่าเขาถิ่นทุรกันดารเช่นนั้น

keyboard_arrow_up