close sticky

กกต. เคาะ วันเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. 64 พร้อมกันทั่วประเทศ

0
13 ก.ย. 64

กกต. กำหนดวันเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. นี้ และกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 ต.ค. เตรียมแจ้ง ผอ.กกต.จังหวัด ออกประกาศต่อไปวันที่ 13 ก.ย.64 ที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. โดยตามที่สำนักงาน กกต.เสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง


โดยความเห็นชอบของผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 และวันสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่