สรุปไทม์ไลน์ เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 www.sso.go.th รอบ 2 ล่าสุด

10 ก.ย. 64

10 ก.ย. 64 สรุปไทม์ไลน์ เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 www.sso.go.th ล่าสุด มีอีก 5 กลุ่ม ที่สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ต้องโอนเงินเยียวยาให้ ผู้ประกันตน และ นายจ้าง ตั้งแต่ 2,500 บาท - 600,000 บาท สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้วที่ www.sso.go.th

ทั้งนี้ ในส่วนของวันโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน แบ่งเป็น 5 กลุ่มคือ

1 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัดที่สมัคร ขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ ระหว่าง 4-24 ส.ค.64 จำนวน 2.6 ล้านราย ตอนนี้สำนักงานประกันสังคม ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.40 แล้ว ประมาณวันที่ 15 ก.ย. จะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง จากนั้น ในช่วงวันที่ 20 -30 ก.ย.64 จะเริ่มโอนเงินแก่ผู้ประกันตนม.40 ที่ได้รับสิทธิได้ โดยวันโอนที่แน่นนอนจะกำหนดอีกครั้ง แต่อยู่ในช่วงเวลา 20.-30 ก.ย.นี้

กลุ่มดังกล่าวจะได้รับเงินรอบแรก 5,000 บาท แต่ในส่วนของผู้ที่อยู่ใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับสิทธิเยียวยา 2 เดือน กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาคราวละ 5,000 บาท หรืออาจได้รับรวดเดียว 10,000 บาท

2 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการที่ครม.กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ได้แก่จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยา ม.33 สองรอบ รอบแรกจ่ายไปแล้ว

สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินรอบแรกให้ทำตามดังนี้ ได้สิทธิเงินไม่เข้าต้องแก้ไขข้อมูล 

ทั้งนี้ เมื่อแก้ไขทั้งหมดแล้ว แนะนำให้ลองโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ของตัวเองดูก่อนว่าเงินเข้าหรือไม่ ประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตกให้ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ (ทุกสัปดาห์) จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.64

และล่าสุดครม.ได้อนุมัติโอนเงินเยียวยาประกันสังคมเพิ่มอีก 2,500 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน ยอดเต็ม 5,000 บาท แบ่งจ่ายสองครั้ง โดยรอบที่สอง เงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

3 กลุ่มนายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการที่ครม.กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีในช่วงเวลาวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

4 ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยา ม.39 สองรอบ

อย่างไรก็ตาม เงินเยียวยารอบแรก 5,000 บาท โอนเข้าบัญชีไปแล้ว ส่วนอีก 5,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรอบที่สอง เงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64 รวมยอดเต็มจะได้รับ 10,000 บาท

5 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยา ม.33 รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท

อนึ่ง กลุ่มนี้เงินเยียวยารอบแรก 5,000 บาท โอนเข้าบัญชีไปแล้ว ส่วนอีก 5,000 บาท ซึ่งเป็นเงินรอบที่สอง เงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในช่วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64 รวมยอดเต็มจะได้รับ 10,000 บาท

หมายเหตุ ประกันสังคมจะโอนเงินรอบเก็บตกให้กลุ่มผู้ประกันตน ม.39 กับ ม.40 ทุกวันพฤหัสบดี ส่วนกลุ่มผู้ประกันตน ม.33 ทุกวันศุกร์ ซึ่งจะโอนทุกสัปดาห์ จนกว่าเงินจะเข้าบัญชีสำเร็จ หรือถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

ด้านกลุ่มทบทวนสิทธิ หากยื่นทบทวนสิทธิเร็ว จะได้รับเงินก่อน ซึ่งสำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด ทบทวนสิทธิได้ ถึงวันที่ 31 ต.ค. นี้ เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กเลย ทบทวนสิทธิ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 กลุ่มไหนบ้างต้องยื่นเพื่อขอรับเงินเยียวยา
ประกันสังคม เผยแบบฟอร์มพร้อมวิธียื่นทบทวนสิทธิเยียวยา ม. 33 ม.39 ม.40
ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม