close sticky

ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด

1,454
20 ก.ค. 64
คูปองส่วนลดวันที่12เดือน12, คูปอง 12.12 lazada

กรณี ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด เพื่อรับเงินเยียวยา ซึ่งให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th


ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มผู้ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล


สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องกำหนดให้ต้องยื่นหลักฐานการเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุดจำนวน 5000 บาท


คุณสมบัติของผู้ประกันตนม.40


สัญชาติไทย


- ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
- มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคมม.33 และ ม.39 มาก่อน
- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนม.40 ได้

ช่องทางสมัครมาตรา 40


1.เว็บไซต์ www.sso.go.th


2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา


3.ธนาคาร ธกส.ทุกสาขา


4.เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ


5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์


6.สายด่วนประกันสังคม 1506


เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ทางเลือก ได้แก่


70 บาท/เดือน
100 บาท/เดือน
300 บาท/เดือน


ส่วนผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,500 บาท รวมกับเงินชดเชยค่าจ้าง 50% แต่ไม่เกินคนละ 7,500 บาท รวมเบ็ดเสร็จตกคนละ 10,000 บาท ส่วนนายจ้าง หรือผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้างที่อยู่ในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน ตลอด 1 เดือน


หากผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ต้องการตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาว่าจะได้รับเงินหรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัส
3. กดค้นหา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- รวมวิธีสมัคร พร้อมเพย์ ผูกบัตรประชาชนของแต่ละธนาคาร รับเงินเยียวยาโควิด
- เปิดขั้นตอน นายจ้าง-ลูกจ้าง ประกันสังคม ม.33 เช็กสิทธิ ได้หรือไม่ได้เงินเยียวยา
- คลัง แจง เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 และ 9 อาชีพ กลุ่มไหนได้เท่าไหร่บ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม