ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 เช็คสิทธิ ม. 33

20 ก.ค. 64

กรณี ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด เพื่อรับเงินเยียวยา ซึ่งให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มผู้ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

 

สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดช่องกำหนดให้ต้องยื่นหลักฐานการเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุดจำนวน 5000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้ประกันตน ม.40

 • สัญชาติไทย
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
 • มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคมม.33 และ ม.39 มาก่อน
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนม.40 ได้

ช่องทางสมัครมาตรา 40

 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 • ธนาคาร ธกส.ทุกสาขา
 • เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 • บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • สายด่วนประกันสังคม 1506

 

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ทางเลือก ได้แก่

- 70 บาท/เดือน
- 100 บาท/เดือน
- 300 บาท/เดือน

 

ส่วนผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,500 บาท รวมกับเงินชดเชยค่าจ้าง 50% แต่ไม่เกินคนละ 7,500 บาท รวมเบ็ดเสร็จตกคนละ 10,000 บาท ส่วนนายจ้าง หรือผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อหัวของลูกจ้างที่อยู่ในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน ตลอด 1 เดือน

 

หากผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 ต้องการตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาว่าจะได้รับเงินหรือไม่ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัส
 3. กดค้นหา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- รวมวิธีสมัคร พร้อมเพย์ ผูกบัตรประชาชนของแต่ละธนาคาร รับเงินเยียวยาโควิด
- เปิดขั้นตอน นายจ้าง-ลูกจ้าง ประกันสังคม ม.33 เช็กสิทธิ ได้หรือไม่ได้เงินเยียวยา
- คลัง แจง เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 และ 9 อาชีพ กลุ่มไหนได้เท่าไหร่บ้าง

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม