close sticky

เปิดขั้นตอน นายจ้าง-ลูกจ้าง ประกันสังคม ม.33 เช็กสิทธิ ได้หรือไม่ได้เงินเยียวยา

0
17 ก.ค. 64

เปิดขั้นตอน นายจ้าง-ลูกจ้าง ประกันสังคม ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด เช็กสิทธิ ได้หรือไม่ได้เงินเยียวยา  


จากกรณี ครม.มีมติเยียวยาแรงงาน-ผู้ประกอบการ 10 จังหวัดควบคุม ใน 9 หมวดอาชีพ ม.33 รับสูงสุด 10,000 บาทนั้น ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดระบบให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ทั้งนายจ้าง - ลูกจ้าง สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ เพื่อเช็กว่าตนเองมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ ดังนี้  1. เข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/ 

 2. คลิก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯผู้ประกันตน (มาตรา 33) หรือ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง)

 3. สำหรับ ผู้ประกันตนมาตราให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพและกดค้นหา 

 4. สำหรับ นายจ้าง ให้กรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง ลำดับที่สาขา กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพและกดค้นหา 

 5. หากได้รับสิทธิ จะขึ้นว่า "ได้รับสิทธิ" ขอให้ดำเนินการเปิดพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารโดยผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น 


1626264378576


7f979913-722e-447c-959f-b4baf


สำหรับกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในและนอกระบบประกันสังคมใน 9 สาขา ที่มีสิทธิรับเยียวยา ได้แก่ 1. ก่อสร้าง

 2. กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

 3. กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

 4. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

 5. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

 6. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์

 7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

 9. สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร


ผู้ประกันตน ม.33 ในกิจการ 9 หมวด • ลูกจ้าง รัฐจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท

 • จ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,500 บาทต่อคน (รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท)


ผู้ประกอบการใน ม.33 ในกิจการ 9 หมวด •  ได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัดไม่เกิน 200 คน 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 


คลัง แจง เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 และ 9 อาชีพ กลุ่มไหนได้เท่าไหร่บ้าง


ประกันสังคม ย้ำ นายจ้าง ผู้ประกันตน ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินเยียวยา 


ประกันสังคม เปิดรับสมัครเป็น ผู้ประกันตน ม.40 เพิ่มสิทธิ รับเงินค่าทำศพ 5 หมื่น และ เงินช่วยเหลือ 5,000 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่