close sticky

เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 64 เงินเข้าวันไหน เท่าไหร่บ้าง

1 มิ.ย. 64

1 มิ.ย. 64 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จะโอนเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทั้งวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ค่าก๊าซหุงต้ม และมาตรการอื่นๆ ทั้งส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สรุป บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เพิ่ม 200 หรือ 1,200 และหมดสิทธิร่วมโครงการอะไรบ้าง 

ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2564 มีรายการและจำนวนเงิน ดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

-วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน ตามเกณฑ์รายได้

ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน
ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

-ค่ารถโดยสารสาธารณะ ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 500 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา จะใช้ได้เฉพาะสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า เท่านั้น

- ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

- ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด

-ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือบัตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิน 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

-เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สืบเนื่องจาก ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ

หนุ่มป่วยมะเร็ง นั่งรอทำบัตร ปชช. หวังไปกดเงินจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชักเกร็งดับคาอำเภอ 

เราชนะ โอน 1,000 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรปชช. วันนี้ แจงยอด 675 700 ระบบผิด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ