โฆษกรัฐบาลปัดข่าว ขึ้นภาษี คง VAT ไว้ที่ 7% ช่วง 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64

1 เม.ย. 64

1 เม.ย. 64 กรณีกระแสข่าวรัฐบาล ขึ้นภาษี นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีแนวคิดในการปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ปีนี้ที่ร้อยละ 4

การยาสูบ เล็งออก บุหรี่ ใหม่ ราคาเอื้ออาทร 50-55 สู้เพดานภาษี-บุหรี่เถื่อน 

ทั้งนี้ ประเทศไทย ได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ไว้ที่ร้อยละ 10 ตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบภาษีการค้ามาเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อปี 2535 แต่ได้มีการบรรเทาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 เป็นระยะๆ จะมีเพียงก็แต่เพียงในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 เท่านั้นที่มีการขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 10

ด้าน คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ให้คงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งอัตราส่วน 1 ใน 9 ของภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกันไป อาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม และญี่ปุ่นจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตรา 10 % สิงคโปร์จัดเก็บที่ 7 % มาเลเซียจัดเก็บที่ 6 % ซึ่งไทยมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7 % เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินจำเป็น และช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย

ติ่งเกาหลีว่าไง? กรมศุลกากร แจงสั่งอัลบั้ม-โฟโต้บุ๊ค เกิน 1,500บาท ต้องเสียภาษี 17% 

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออนไลน์ มีนาคม มีปัญหา-ไม่ได้เงิน กรมสรรพากร เผยวิธีแก้ 

ภาพจาก AFP 

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวที่ได้รับความสนใจ