ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ สถาปนาสมณศักดิ์  พระธรรมฐิติญาณ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ สถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมฐิติญาณ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

0
30 มี.ค. 64

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์
ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา สบ.9 


จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป


นอกจากนี้ วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต เป็น พระราชพัชรมานิต พิสิฐภาวนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เกษม จันทร์แก้ว เป็นองคมนตรี คนใหม่ 


ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ เหรียญรัตนาภรณ์ เหรียญราชรุจิ นายทหาร - นายตำรวจ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่