ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ เหรียญรัตนาภรณ์ เหรียญราชรุจิ นายทหาร - นายตำรวจ

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ เหรียญรัตนาภรณ์ เหรียญราชรุจิ นายทหาร - นายตำรวจ

0
19 มี.ค. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 1,452 คน อาทิ


มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์


มหาวชิรมงกุฎ
พลเอก จักรภพ ภูริเดช
พล.ต.อ. อรรถกร ทิพยโสธร
พล.ต.ท.รวจโท มณฑลทัฬห์ บุนนาค


1616117503825


นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ จำนวน 778 นาย อาทิ


พลเอก กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4
พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4
พลเอก ภูมิใจ ชัยพันธุ์ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 เป็นต้น


1616117763203

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่