“จุฬาราชมนตรี” จัดงานรวมพลังมุสลิมปกป้องสถาบัน

10 พ.ย. 63

“จุฬาราชมนตรี” จัดงาน รวมพลังมุสลิม ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันขอพรให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข ยืนยันสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นรากฐานของสังคมไทยที่สำคัญ และยั่งยืน

วันนี้เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ จุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง เดินทางเข้าหอประชุม อย่างเนืองแน่น โดยมีเจ้าหน้าที่ทำการวัดอุณหภูมิ ป้องกันโควิด-19 ก่อนเข้างานทุกคน เพื่อรวมพลัง เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

1604989019496

การจัดงานในครั้งนี้ นำโดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประธานพิธี,พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย , นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ,นายอนันต์ วันแอเลาะ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายสมัย เจริญช่าง กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ที่จะร่วมกัน เสวนาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับมุสลิมในแผ่นดิน”

1604989007993

โดยงานนี้ จุฬาราชมนตรีฯ และคณะกรรมฯต่างๆ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรักความสามัคคีของคนในชาติ จึงจัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มี่สำคัญคือเพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ทั้งนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก

1604988993799

ซึ่งนายอาศิส กล่าวว่าขอให้พี่น้องมุสลิมได้แสดงความจงรักภักดีและความรักความห่วงใยในสถาบันหลักของประเทศที่ทำให้ปวงชนชาวไทย ทุกเชื้อชาติ และศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุขตลอดมา อีกทั้งการให้มีสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตและประกอบศาสนกิจตามความเชื่อของแต่ละศาสนาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะมุสลิมไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนี้ต้องรู้สำนึกในบุญคุณและแสดงความขอบคุณต่อผู้มีพระคุณ เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่รู้คุณและวจะได้รับคุณนั้นตอบแทนจากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า โดยขอให้การจัดงานรวมพลังวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจและเตือนสติความเป็นไทยกับทุกคน ให้มีความรัก ความสามัคคีมีมีความประนีประนอม เป็นที่ตั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่