ปิด
ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่
กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบ ชง ศบค.ลดกักตัวโควิดเหลือ 10 วัน

กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบ ชง ศบค.ลดกักตัวโควิดเหลือ 10 วัน

0
29 ต.ค. 63

"อนุทิน" เผยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบเสนอที่ประชุม ศบค.นัดหน้า ลดระยะเวลากักตัวโควิด-19 เหลือ 10 วัน ชี้โจทย์สำคัญวันนี้คือ สร้างสมดุลระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจบนพื้นฐานความปลอดภัยประชาชน


เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 ก่อนให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทยอยู่ในระดับต่ำและควบคุมได้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างประเทศ แม้จะมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศบ้างก็อยู่ในสถานที่กักกันไว้ ซึ่งการควบคุมป้องกันโรคถือว่ามีประสิทธิภาพและมีทรัพยากรเพียงพอรับมือ โจทย์สำคัญวันนี้ คือการสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจบนพื้นฐานความปลอดภัยประชาชน ซึ่งเศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพาต่างชาติ การเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวหรือการค้าการลงทุน จะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง การมีระบบการกักกันโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในประเทศไทย
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 29 ต.ค. ป่วยใหม่ 4 ราย
"หนิง ศรัยฉัตร" ยันปลอดเชื้อโควิด-19 หลังไทม์ไลน์ไล่เลี่ยสาวชาวฝรั่งเศสที่เพิ่งตรวจเจอโควิด
- สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย 28 ต.ค. ป่วยใหม่ 13 ราย
สธ.เผยผลตรวจผู้สัมผัสหญิงฝรั่งเศส 100 คนไม่พบโควิด-19


ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบ "นโยบายการกักกันโรคในประเทศ" (National Quarantine Policy) เพื่อรองรับการเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว โดยได้กำหนดระบบการจัดการในสถานที่กักกันโรค 10 ข้อ คือ 1. การจัดการสถานที่พัก พื้นที่ส่วนกลางและสถานที่เฉพาะ 2. มีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอนครบตามจำนวนวันที่กำหนด 3. การคัดกรองการเจ็บป่วย หรือสงสัยติดเชื้อโควิด 4. การจัดการสิ่งแวดล้อม 5. การบริการพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิต 6. การรวบรวม จัดเก็บข้อมูล 7. ระบบรายงานเหตุการณ์ 8. การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงาน 9. การตรวจประเมินสถานที่กักกันโรค และ 10. มีวิธีการการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ รวมทั้งมีการกำกับติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ทั้งในระดับชาติและพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยจะไปออกกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศ เมื่อเรียบร้อยจะเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ต่อไป


นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ยังเห็นด้วยกับหลักการ เรื่องการลดเวลาการกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน แต่ 4 วันที่หายไป ขอให้มีมาตรการเพิ่มเติม เช่น การตรวจติดตามรายงานตัว ตรวจวัดไข้ ขอความร่วมมืออย่าไปไหนมาไหนที่มีผู้คนเยอะ ขอให้ปฏิบัติตัวแบบ New normal ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น


"จริง ๆ เราจะเสนอ ศบค.เรื่องลดเวลากักตัว แต่มีประเด็นเรื่องสาวฝรั่งเศสที่เกาะสมุย เพื่อให้มั่นใจจึงถอนเรื่องออกไปก่อน แต่หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ได้เป็นเรื่องของมาตรการกักกันตัว เป็นเรื่องมาตรฐานการรีแลกซ์มากน้อยแค่ไหน ซึ่งการติดเชื้อยังอยู่ในวงแคบและควบคุมได้ จึงจะเสนออีกครั้งในการประชุม ศบค.ครั้งหน้า" นายอนุทินกล่าว และว่าการกักตัวใน Alternative State Quarantine (ASQ) เจอเคสน้อยมาก คือ 0.6% จะมาทำให้อีก 99.4% ชะงักตามไม่ได้ ต้องไปหาวิธีบริหาร 0.6% ให้ได้ แล้วคนเข้ามาก็ไม่ได้เป็นล้านคนเหมือนสมัยเมื่อก่อน จำนวนคนน้อยก็ติดตามควบคุมได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่