คืนเงินสมทบ"ประกันสังคม" ลูกจ้าง ม.33 เดือนละ 600 บาท ครอบคลุมเฉพาะ มี.ค. - พ.ค. เท่านั้น

คืนเงินสมทบ"ประกันสังคม" ลูกจ้าง ม.33 เดือนละ 600 บาท ครอบคลุมเฉพาะ มี.ค. - พ.ค. เท่านั้น

38,192
23 เม.ย. 63

จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา นายจ้าง ลูกจ้างของหน่วยงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยกำหนดให้นายจ้าง และลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้รับการลดหย่อนอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 งวด คือ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยกฎหมายกำหนดให้
1.นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4
2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างผู้ประกันตน (150 บาท จากเดิม 750 บาท)  

ทั้งนี้มีการรายงานว่า ผู้ประกันตน ม.33 บางส่วน ได้รับเงินส่วนต่างที่ประกันสังคมจะต้องคืนแก่ลูกจ้าง ม.33 ตามข้อกำหนดในประกาศฯ ข้างต้น เดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 3 เดือน มีผลตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2563 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,800 บาท (ในกรณีบางบริษัทยังหักเต็ม 750 บาท อยู่)

โดยจะมีการโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของลูกจ้าง ทั้งนี้ ลูกจ้าง ม.33 สามารถตรวจสอบได้จากสลิปเงินเดือน ว่าได้รับแล้วหรือไม่ หากไม่พบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคลบริษัทที่ท่านทำงานอยู่


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "ประกันสังคม"
- เช็กด่วน! www.sso.go.th โอนเงินเยียวยาลูกจ้าง ประกันสังคมมาตรา 33
- "ผู้ประกันตน ม.33" ยิ้มออก! ประกันสังคม จ่ายเงินว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน
- ประกันสังคมชดเชย 70% ของเงินเดือน ถ้าถูกเลิกจ้าง
- เปิดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ของทุกธนาคาร


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่