เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึก 100 บาท เฉลิมพระเกียรติในหลวงครบ 6 รอบ ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

20 มิ.ย. 67

ธปท. เปิดให้ประชาชนทั่วไปแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รวม 10 ล้านฉบับ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ธปท. จัดทำธนบัตรที่ระลึกในชนิดราคา 100 บาท จำนวนทั้งสิ้น 10 ล้านฉบับ โดยธนบัตรได้รับการออกแบบเป็นแนวตั้ง เพื่อให้พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความโดดเด่น งดงาม มีความพิเศษแตกต่างจากธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป และได้จัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบนวัสดุพอลิเมอร์ เพื่อให้มีความทนทาน รวมทั้งมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างครบถ้วน

30520_0

ธนบัตรที่ระลึกนี้สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยจ่ายแลกในราคาฉบับละ 100 บาท พร้อมกันนี้ ธปท. ได้จัดทำแผ่นพับสำหรับธนบัตรที่ระลึกดังกล่าว จำนวน 2 ล้านชุด เพื่อจำหน่ายในราคาชุดละ 10 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายแผ่นพับทั้งหมด จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกธนบัตรที่ระลึกนี้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และที่ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

30524_0

ธนบัตรด้านหน้า

พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ และทรงสายสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ

30523_0

ธนบัตรด้านหลัง

พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ประดับดารานพรัตน ทรงสายสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ และทรงพระแสงกระบี่

ขนาดธนบัตรและความหมาย 

 • กว้าง 89 มิลลิเมตร : เลข 9 สื่อความหมายถึงการ ครองราชย์ปีที่ 9 
 • ยาว 163 มิลลิเมตร : มีผลรวมเท่ากับ 10 สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
 • ชนิดราคา 100 บาท พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์ จ่ายแลกในราคา 100 บาท
 • จำนวนพิมพ์ 10 ล้านฉบับ
 • ประกาศออกใช้ : ลงวันที่ ​20 มิถุนายน 2567
 • วันออกใช้ : วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

30522_0

ข้อมูลแผ่นพับบรรจุธนบัตรที่ระลึกฯ

 • ขนาด
    - เมื่อพับ: 129x203 มม.
    - เมื่อกางออก: 258x203 มม. โดยหน้าที่ 3 และ 4 เจาะช่องขนาด 94x168 มม. เพื่อยึดแผ่นเซลลูลอยด์สำหรับบรรจุธนบัตรที่ระลึกฯ
 • จำนวนพิมพ์ 2 ล้านชุด จำหน่ายราคาชุดละ 10 บาท
 • รายได้จากการจำหน่ายแผ่นพับทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

30481_030480_0

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม