เช็กตารางฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี มีวันไหนบ้าง?

10 ก.ค. 67

รวมให้แล้ว! กองทัพเรือชวนประชาชนร่วมชมการฝึกซ้อมฝีพายและซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2567 ซ้อมย่อย ซ้อมลงน้ำ ซ้อมใหญ่วันไหนบ้าง?

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567

กองทัพเรือได้มีการเตรียมการด้านการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย และการซ่อมบำรุงเรือ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนอื่นๆ เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ

450106959_914952054000445_362

เมื่อระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งจำนวน 4 องค์ลงแม่น้ำเจ้าพระยา ย้ายจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีไปยังอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อเตรียมการซักซ้อมตามแผน ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตามภารกิจสำคัญที่ถือเป็นราชประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับร้อยปี

449861781_914951607333823_790

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2567 กองทัพเรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญเรือพระที่นั่ง จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช จัดแสดงแบบผูกทุ่น ประกอบกาพย์เห่เรือเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะแสดง 2 วัน วันละ 2 รอบ โดยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 จัดการแสดง เวลา 15.00 น. และ 20.00 น. ในส่วนของวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 จัดการแสดง เวลา 17.00 น. และ 20.00 น. พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณท่าราชวรดิฐ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

450124884_914951944000456_796

สำหรับตารางการซ้อมย่อยของฝีพาย ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการฝึกซ้อมได้ ระหว่างวันที่ 8-12, 15-19 และ 23-26 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.30 น. หรือหากจะเข้าชมเฉพาะเรือพระที่นั่งทั้ง 4 องค์ ก็สามารถเข้าชมได้ โดยสามารถเข้าชมได้ทุกวันในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถแจ้งความประสงค์เข้าชมได้ที่ นาวาโทหญิง รศนา สมพงษ์ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 08-6301-7736

450091264_914951520667165_678

การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น 52 ลำ จัดขบวนเป็น 5 ริ้ว ความยาว 1,200 เมตร กว้าง 90 เมตร โดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น 2,200 นาย โดยจะเริ่มซ้อมย่อยเป็น "รูปขบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา" จากท่าวาสุกรี (ท่าเรือวัดราชาธิวาส) ไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (ระยะ 4.2 กิโลเมตร) จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567
ครั้งที่ 5 ในวันที่ 3 กันยายน 2567
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 12 กันยายน 2567
ครั้งที่ 7 ในวันที่ 19 กันยายน 2567
ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 กันยายน 2567
ครั้งที่ 9 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567
ครั้งที่ 10 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2567

จากนั้นจะเป็น การซ้อมใหญ่จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 15 และ 22 ตุลาคม 2567 โดยประชาชนที่มีความสนใจรับชมการฝึกซ้อมฝีพายและความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธี ที่นับว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลก สามารถรับชมได้ตลอด 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 8 จนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

896189

 

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส