เปิดสูตรเลือกไขว้ได้ "สว.ระดับประเทศ" ด่านสุดท้ายเฟ้นหา 200 สว.

17 มิ.ย. 67

กกต. เปิดขั้นตอนการเลือก "สว. ระดับประเทศ" ลงสนามชิงชัย 26 มิ.ย. 67 เฟ้นหา สว. รอบสุดท้าย 200 คน

ตามที่นายแสวง บุญมี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับประเทศ ลงนามประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิก 2567 ระดับประเทศ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี โดยตัวแทนผู้สมัคร สว.ที่ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัด จะต้องรายงานตัวและแสดงตนเพื่อคัดเลือกต่อในระดับประเทศก่อนเวลา 09.00 น. หากผู้ใดมาไม่มาหรือมาไม่ทันตามกำหนดจะหมดสิทธิเข้าชิงรอบสุดท้าย

844921

สำหรับการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 รอบ การเลือกรอบแรก คือการเลือกผู้สมัครกลุ่มเดียวกันใน 20 กลุ่ม โดยผู้ได้สมัครเลือกบุคคลในกลุ่มอาชีพเดียวกัน ไม่เกิน 10 คน (ลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนเลือกให้กับบุคคลใดเกิน 1 คะแนนไม่ได้)

โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 40 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มอาชีพ เป็นผู้ที่ได้รับเลือกขั้นต้น และเข้าสู่การเลือกรอบที่สอง

การเลือกรอบสอง จะต้องจับสลากแบ่งสายเลือกไขว้ ซึ่งจากรอบแรกผู้สมัครที่ได้รับเลือก 20 กลุ่มอาชีพ กลุ่มละ 40 คน เท่ากับว่ามีจำนวนผู้สมัคร 800 คน ที่จะเข้าไปแข่งขันกันต่อในรอบที่สองนี้

ซึ่งการจับสลากจะแบ่งเป็น 4 สาย A, B, C และ D สายละ 5 กลุ่มอาชีพ ให้ผู้สมัครมีสิทธิเลือกบุคคลที่อยู่กลุ่มอาชีพอื่น ในสายเดียวกัน ได้กลุ่มละ 5 คน กล่าวคือ ผู้สมัครแต่ละคนจะมีคนละ 5 คะแนน เพื่อเลือกไขว้บุคคลอื่นได้ 5 คน (เลือกตัวเอง หรือเลือกผู้สมัครกลุ่มอาชีพเดียวกันไม่ได้)

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม จาก 20 กลุ่มอาชีพ จะได้รับเลือกเป็น สว. ตามสัดส่วน 200 คน ส่วนผู้ที่ได้คะแนนลำดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่มอาชีพ จะอยู่ในบัญชีสำรอง รวมอีก 100 คน

อย่างไรก็ตาม เมื่อ กกต. ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศแล้ว จะต้องรอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน นับแต่วันที่ กกต.ได้รับผลคะแนน ทั้งนี้ หาก กกต.เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยสุจริต ถูกต้อง เที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกลงในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อรับทราบต่อไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวยอดนิยม