เช็กชื่อตัวแทน "สว.ระดับจังหวัด" เข้าชิง "สว.ระดับประเทศ" 26 มิ.ย. นี้

17 มิ.ย. 67

เช็กรายชื่อผู้ได้รับเลือก "สว.ระดับจังหวัด" เตรียมเข้าชิง "สว.ระดับประเทศ" วันที่ 26 มิถุนายน 67 นี้

ตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัด ได้ดำเนินการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดจะจัดทำประกาศผลการนับคะแนน โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสำหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดำเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด จำนวน 2 ชุด โดยส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศ ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนวันเลือกระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 วัน ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดมอบหมายจัดทำเอกสารหรือข้อมูลแนะนำตัวของแต่ละกลุ่มที่อยู่ภายในเขตจังหวัดของตนจากระบบบริหารจัดการการเลือก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมารับเอกสาร เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดนำมาในวันเลือกระดับประเทศ

448401316_811266317773032_414

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับประเทศ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://senator.ect.go.th/ หรือ แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444

advertisement

ข่าวยอดนิยม