เช็กสิทธิ วันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

21 พ.ย. 66

เช็กสิทธิ วันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

จากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567

คาดว่าจะเริ่มเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2566 เป็นต้นไป

 เกษตรกร

วิธีเช็กสิทธิเงินช่วยเหลือเกษตรกร

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  3. หลังจากกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เว็บไซต์จะขึ้นรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

เกษตรกร

ขณะเดียวกัน ตรวจสอบสถานะ ความเป็นเกษตรกร จากการขึ้นทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 ที่ Farmer (doae.go.th)

 

หลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือ

  1. ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท
  2. เกษตรกรเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน
  3. ช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 20,000 น.
  4. เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2566/67 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร

advertisement

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส